Master i arkitektur

Vår
70 400 Applied Storytelling
80 400 Arkitektrollen; Arkitektur blir fag
40 400 Assosiativ modellering i arkitekturprosjektering
40 601 Byboliger av tre - muligheter for prefabrikasjon
60 401 Cartographies of Hydrology
40 603 Det nye kollektivet:Scene
40 401 Digital modellbygging
80120 GK2 Arkitektur- og designhistorie 1
80121, 80122 GK2 Introduksjon til arkitektur
40120 GK2 Materialteknologi
40140 GK4 Mindre offentlig bygning
60160 GK6 By og arkitektur
80160 GK6 Examen Philosophicum
70 401 Interaktive rom og miljø
40 600 Knapphet og kreativitet ved breddegrad 34S
60 400 Norske byer
V14AS5 Storskalabyggeri
V14ULS2 Urbanisms of the Dispersed Home
40 402 Utsikt til fremtiden: Energipositive bygninger
Høst
AF38 Arkitektur og sted: De lokale forholdenes innvirkning på arkitekturen, konstruksjonen og byggeteknikken
IDEF7 Design Management
IDEF11 Design som forandrer
H13AS12 Det nye kollektivet. Arbeidsplass.
H13AS10 Funksjonsblandet urban trebebyggelse
GK1EXPHIL GK1 Examen Philosophicum
GK1STUDIO1, GK1STUDIO2 GK1 Introduksjon til arkitektur
GK1FTHAI-2 GK1 Lese-/skrivekurs
GK3A1 GK3 Mindre offentlig bygning
GK5 GK5 By og arkitektur
GK5UL2 GK5 By- og byplanhistorie
GK5UL3 GK5 Urbane praksiser
ULFT25 Introduksjon til landskapsteori og mapping
H13AS8 Knapphet og kreativitet ved breddegrad 34S: Bygging i Pumanque, Chile
FTHF3 Norsk arkitektur
FTHF Postm oderne arkitektur
H13ULS6 Recycling Oslo
H13FTHS4 Roma + forum
H13IDES7 Systemorientert design med fordypning
H13AS Tektoniske øvelser - et lite hotell
ULF24 Tema og konsepter i landskapsarkitekturen
H13ULS5 Urbane utfordringer
ULF5 Urbane utfordringer i Sør