Valgbare emner arkitektur 2015/2016

Valgbare emner arkitektur 2015/2016

Emne 2015 Høst 2016 Vår
40 502 Urban transformasjon i tre 24
40 505 Det nye kollektivet 24
40 507 Performative Envelopes / Rethinking Architecture from its Boundaries 24
40 508 SCS: Public Events Space: Ecuador 428, Valparaiso. 24
40 509 Tett-lav boliger 24
40 510 Nostalgisk fremtid 24
60 502 N Urban Design: Arctic City - Longyearbyen 24
60 510 Peri-urban areas in Oslo 24
60 511 Komplekst bygg: Idrettshall / klubblokale for Frigg 24
80 504 Re-store: Roma 20
80 505 OCCAS-studio 24
80 506 Re-store: Interior space 24
40 301 Arkitektur og film; Kroppens og rommets morfologi 6
40 305 Integrert og assosiativ computational design i arkitektur 6
40 404 Praktiske konsepter 6
40 407 Architecture: Where From? 6
60 301 Representasjoner av byen 6
60 305 Eiendomsutvikling – sett i et kritisk perspektiv 6
60 302 Tema og konsepter i landskapsarkitekturen 6
70 303 Informerte beslutninger i 3D printe-prosessen 6
70 302no Design Management 6
80 301 Norwegian Architecture 6
80 302 Norske tektoniske trebyggingstradisjoner 6
80 305 Arkitekturtraktater 6
80 306 Hjemmet: Innsidens betydninger og virkninger 6
80 307 Rethinking the Architecture Board 6
40 607 Skog-Tre-Bygg 24
40 611 24-hour Oslo - Versatile Architectures and New Demographies 24
40 615 Bygninger og deres territorium 24
40 616 Kroppens og Rommets Morfologi: Katarsis 24
40 617 Posisjoner 24
40 618 Småbruk: a design for a pocket farm 24
40 619 Tektoniske øvelser 24
60 607 A Motorway Named Rio 24
60 608 Triennale Studio – Recycling Space “After Belonging” 24
60 609 In Transit -­ Safe spaces in crisis contexts 24
80 603 S P A – Studio for Potensiell Arkitektur 24
80 606 Re-store: Systemer 24
40 404 Praktiske konsepter 6
40 405 Integrert og assosiativ computational design i arkitektur 6
40 406 Steder og objekter 6
40 407 Architecture: Where From? 6
60 401 Landscape Urbanism in Practice 6
60 402 Nyere urbane teorier 6
60 403 Cartographie Culturelle 6
70 401 Interaktive rom og miljø 6
70 403 Rethinking Development and Sustainable Design. 6
70 404 Estetikk i fysisk kontekst 6
80 404 Frihåndsskissen 6
80 406 Curating Architecture: Ten Exhibitions for a Journey into Post-War Architecture 6