Valgbare emner arkitektur 2014/2015

Valgbare emner arkitektur 2014/2015

Emne 2014 Høst 2015 Vår
40 503 Boligfortetting i dybden 24
40 504 Lærdom fra Sverre Fehn: Museum for Cy Twombley 24
40 505 Det nye kollektivet: Nettverk 24
40 506 En tilpasningsdyktig urban trebygning 24
40 507 ACDL Computation 24
40 508 Knapphet og kreativitet (SCS): Nes 24
60 502 Urban design - Arktisk urbanisme 24
60 503 Master studio landskap; Miksmasterplan 24
60 508 Landscape Urbanism for Deltas in an Era of Climate Change 24
60 509 Nytt badeanlegg på Tøyen 24
80 501 Arkitektur på utstilling 24
80 502 Roma+mausoleum 30
80 503 Oslo Re-store: Reinventing the Government quarters n 24
40 301 Arkitektur og film; Kroppen og rommets morfologi 6
40 304 Computational Design og Fabrikasjon 6
60 301 Representasjoner av byen 6
80 302 Norske tektoniske trebyggingstradisjoner 6
70 301 Design aktivisme 6
70 302no Design Management 6
80 301 Norsk arkitektur - en introduksjon 6
80 304 Concurrent Trends: Postmodern and Deconstructive Architecture (1968 to 1988) 6
40 700 Prediplom arkitektur 6
80 302 Norske tektoniske trebyggingstradisjoner 6
80 301 Norsk arkitektur - en introduksjon 6
80 304 Concurrent Trends: Postmodern and Deconstructive Architecture (1968 to 1988) 6
40 600 SCS: Villa Lofoten kai, Kunst og kultursenter 24
40 607 Skog-tre-bygg 24
40 609 En boligblokk i LA: Den kontinuerlige og diskontinuerlige byen 24
40 611 ACDL Computation 24
40 613 Det nye kollektivet: Nettverk-Marked 24
40 614 SPACES II 24
60 605 Rød tråd gjennom Oslos byplan 24
60 606 Landskap: Byen og fjorden 24
80 602 Re-store: Concrete 24
80 603 Bygning i landskap 24
80 604 Restore: Regjeringskvartalets fremtid 24
40 403 Computational Design and Fabrication 6
40 404 Praktiske konsepter 6
60 400 Norske byer 6
60 402 Nye urbane teorier 6
70 401 Interaktive rom og miljø 6
80 401 The Art of Collecting Architecture 6
80 402 Arkitekturens publikasjonskulturer 6
80 403 Arkitektur er rom; rom er arkitektur 6
80 404 Frihåndsskissen 6
80 405 Radikalt bygningsvern 6