Digital modellbygging

Type kurs Fordypningskurs
Emnekode AF40
Institutt Institutt for arkitektur
Undervisningsspråk Norsk og engelsk
Semester og år Vår 2014
Studiepoeng 6
Maks studenter 15
Tilhørende kurs Studiokurs (24 sp)
Kursansvarlig Amanuensis Neven Fuchs-Mikac

Krav til forkunnskaper

Bestått 7. Semester + kunnskap i Rhino eller et annet godt 3D verktøy

Tema

Kurset tilbyr en teoretisk og praktisk innføring i kunnskap av oversetting av den digitale informasjon til fysisk produksjon av modeller i arkitektur. Undervisningsinnholdet vil spenne fra diskusjon av den rollen arkitektonisk representasjon har i undersøkning, utvikling og kommunikasjon av arkitektoniske ideer, til de praktiske knowhow tekniker av forskjellige former for 3D trykking, fresing, kutting, mulling, osv. Målet er å formidle til studentene det store potensialet arkitektoniske modeller som objekter med spesifikke materialegenskaper har i arkitektoniske prosessen og å lære dem å bruke disse for å kunne forstå og kommunisere bedre de konstruktive, romlige og formale konsepter.
Gjennom semesteret skal studenter omsette sine arkitektoniske konsepter til fysiske modeller. Det kan være landskapsstudier, bygningskonsepter, romlige og  konstruktive konsepter, osv. Fokuset skal være på modellens kvalitet som et presist fysisk objekt og en arkitektonisk ”forteling”. Kurset skal ha en slags verkstedskarakter, hvor studentene skal ha mulighet å erfareog utprøve praktisk digitale modelleringsteknikker og fysisk produksjon av modeller gjennom alle faser av work-flowen: fra eksperimentering med forskjellige materialer, størrelser, tekniker og softvare til valg av metode for produksjon av den endelige skala faste arkitektoniske modellen i verkstedet.

Læringsmål

 
Etter ha endt kurs studenten skal:
-    ha oppnådd en bedre forståelse av undersøkelses- og representasjonsprosessene i prosjekteringen
-    lære å kjenne potensialet av digital modellering til fysisk modellbygging i arkitektur
-    være i stand å profesjonelt strukturere og organisere digitale og fysiske elementer av work-flowen i en effektiv og presis produksjons helhet
-    studenten skal kunne utvikle sin egen klare, konsistente og kreative holdning og ekspertise i forhold til tema kurset har jobbet med
-    skal lære å velge og bruke riktig softvære og å forberede presise tegninger for 3D trykk
-    få bedre forståelse av materialer for produksjon av 3D modeller
få en basis forståelse av forskjellige verktøy og teknikker for 3D produksjon av modeller

Innhold

Hoved undervisningsmålene for kurset vil være:
1. Teoretisk forståelse av temaet/ studiodel
- diskusjon for valg av arkitektoniske temaer og prosjekter som man skal jobbe med + organisasjon av work-flowen for modellproduksjon.
- innsamling og undersøkelse av materialer for å jobbe med: tre, metall, stein, keramikk, kunststoff, glass, papp, osv.
- forberedelse av tegninger + valg av softvære for å jobbe med, filer, formater, måleståk og detaljeringsnivå.
2. Praktisk kompetanse i 3D trykk/ verkstedsdel
- verkstedsarbeid: AHO og Snøhettas verksteder + befaring av de mest interessante verksteder i byen
- basis forståelse av maskiner og annet verktøy + automatisering av prosessen

Prosjektoppgave

I arbeidet studenter skal omsette sine arkitektoniske konsepter til fysiske modeller. Det kan være landskapsstudier, bygningskonsepter, romlige og  konstruktive konsepter, osv. Fokuset skal være på modellens kvalitet som et presist fysisk objekt og en arkitektonisk ”forteling”.
- Forberedelsesarbeid i studio
- Praktisk arbeid i verksted(er)
- Arbeid med å ferdigstille presentasjon for sluttutstillingen

Verktøy

- Forskjellig softvare/programmer. Førkunnskap i Rhino er nødvendig.
- Forskjellige 3D maskiner
- Tekst/ log-bok med beskrivelse av prosessen
- Utstilling av produserte modeller

Eksamen/vurdering

-    Aktiv deltagelse i alle faser av kurset
-    Innlevering: en fysisk-produsert modell + log-bok
-    Deltagelse i utstilling på slutten av semester
-    Kurset bedømmes til Bestått – ikke Bestått, jf. Forskrift for Masterstudiene ved AHO § 6-14

Anbefalt pensum

Kommer senere