Arkitektrollen; Arkitektur blir fag

Type kurs Fordypningskurs
Emnekode FTHF13
Institutt Institutt for form, teori og historie
Undervisningsspråk Norsk
Semester og år Vår 2014
Studiepoeng 6
Maks studenter 15
Tilhørende kurs Studiokurs (24 sp)
Kursansvarlig Professor II, dr.ing. Elisabeth Seip

Krav til forkunnskaper

Bestått grunnundervisning

Tema

Etableringen av arkitektur som fag er emnet for kurset, som tar for seg utviklingen fra de tidligste tider og den spede start i vårt land tidlig på 1800-tallet. Blikket rettes også frem mot dagens nye konstellasjoner i byggefagene. Lærestedene etter hvert som de etableres, lærebøker og sammenhengen med utvikling av andre faggrupper blir del av studiene. Dette kurset vil dermed behandle perioden frem til et av AHOs øvrige fordypningskurs: «Profesjonskunnskap».

Læringsmål

Gjennomført kurs skal gi forståelse for arkitektens særlige posisjon i faget og samfunnet, og hvordan den har skiftet gjennom tidene, fra de første etableringer og frem mot dagens utfordringer i en entreprenørstyrt bransje. Målet er at større kunnskaper om fagets historie og posisjon i kulturhistorien og samfunnet skal gi en tryggere plattform for eget arbeid i møtet med praksis.

Innhold

Kurset er en kronologisk anlagt forelesningsrekke, hvor ekskursjoner til relevante arbeidsplasser og utstillinger i Oslo-området inngår som et supplement. Føring av loggbok og fremlegging og drøfting av litteratur under veis forutsettes fra studentenes side.

Eksamen/vurdering

rset bedømmes til Bestått - Ikke bestått, jf. forskift for masterstudiene ved AHO § 6-14.
Grunnlaget for vurderingen vil være:
Tilstedeværelse gjennom kurset
Presentasjoner og drøfting av litteratur
Avsluttende essay som også fremlegges muntlig

Anbefalt pensum

Obligatorisk pensum:
Seip, Elisabeth: Brødre og søstre i arkitekturen. Ingeniøroffiserer og sivilarkitekter i Norge rundt 1800
, AHO 2008.

Dobloug, Margrethe: Bak verket. Kunnskapsfelt og formgenererende faktorer i nyttearkitektur 1935-1985
, AHO 2006.

Grange, Kristina: Arkitekterna och byggbransjen.
Om vikten av att upprätta ett kollektivt självförtroende
, Gøteborg 2005.

Det vil bli utarbeidet kompendium.
Anbefalt litteratur
Linn, Bjørn: Arkitektyrkets historia i Sverige: fyra uppsatser,
 Chalmers, Göteborg 1992.
Kostof, Spiro (ed.): The Architect: chapters in the history of the profession,
 foreword/epilogue by Dana Cuff, Berkeley, Calif. 2000.