Interaksjonsdesign 2: Skjermer

Type kurs Studiokurs
Emnekode 70 601
Institutt Institutt for design
Undervisningsspråk Norsk og engelsk
Semester og år Vår 2014
Studiepoeng 24
Maks studenter 16
Tilhørende kurs Valgfritt fordypningskurs (6 sp)
Kursansvarlig Universitetslektor Mosse Sjaastad

Krav til forkunnskaper

Kurset bygger på kunnskap, innsikt og prosesser fra 'Interaksjonsdeign 1: Materials of interactions'.

Studentene skal enten ha fullført dette kurset, eller har tidligere relevant erfaring i interaksjonsdesign.

Det er mulig å delta som gjest på dette kurset.

Studenter uten slik erfaring kan være i stand til å delta som gjestestudent.
NB: Dette kurset er nødvendig for å kunne ta Master of Design (Interaction) spesialisering.

Tema

Denne andre delen av interaksjonsdesign programmet fokuserer på den komplekse, ‘always online and connected’ verden vi nå lever i, hvor utbredelsen og integreringen av skjermer er stadig økende (fra smartphones til dynamiske reklame- og storskjermer i det offentlige rom, og iPads til flerbruker multitouch flater). Denne utviklingen byr på sofistikerte, komplekse, og ikke minst relevante utfordringer for design av skjermbaserte konsepter.
Kurset utforsker hvordan disse grensesnittene kan integreres i nettverk og i rom og miljø: informasjonen de kan inneholde, hva de formidler, og hvordan vi som brukere, engasjeres og interagerer med dem.
Nye digitale teknologier og spesielt internett, har forandret måten vi produserer og konsumerer skjermbaserte medier. Internett er inne i en transformasjon hvor man beveger seg fra statiske og lukkede systemer til systemer hvor åpenhet, deling av informasjon, samarbeid og kreativitet er sentrale ingredienser. Oppblomstringen og spredningen av brukervennlige systemer for opptak, redigering og distribusjon av brukergenerert innhold, gjør at vi er på vei inn i en medievirkelighet der brukerens status endres fra passiv konsument til innholdsdeler og medprodusent gjennom nettbaserte sosiale nettverk. Massive mengder med data og strukturer trenger å presenteres dynamisk, brukervennlig og enkelt tilgjengelig, for å få oversikt og til detaljert analyse.
Kurset søker å gi studentene kunnskap og erfaring med praktiske ferdigheter, designmetoder og verktøy for designtenkning. Dette for å gjøre studentene i stand til å behandle avanserte skjermbaserte designutfordringer, og til å utforme engasjerende og effektive konsepter for sosiale medier.

Læringsmål

Studentene skal
• få innsikt og forståelse for de fundamentale utfordringene knyttet til design av skjermbasert interaksjonsdesign, og bruke denne kunnskapen til å utforme engasjerende sosiale brukeropplevelser.
• forbedre sine grafiske, tekniske og produksjonsmessige ferdigheter
• kunne utforske mediakonvergens fra et nettbasert perspektiv, ved å benytte selvstendig refleksjon og en kritisk tilnærming til kursets tema
• bli i stand til å bruke verktøy og metoder for å prototype interaktive konsepter
• utvikle sine evner til å kommunisere sine konsepter og ideer på en engasjerende og overbevisende måte
• forstå designerens rolle og muligheter i et teknologidrevet felt

Innhold

Kurset består av en rekke intensive workshops som vil bygge videre på de metoder og verktøy studentene ble introdusert for i 'Interaction Design 1' som vil forme grunnlaget for semesteret. Deretter følger det en til to lengre moduler, hvor studentene vil utvikle utdypende prosjekter.
Disse første moduler og workshopper vil forsterke studentene forståelse for de fundamentale aspektene ved skjermbasert interaksjonsdesign, med et økende fokus på nettbaserte og sosiale omgivelser. Disse vil dekke praktiske og teoretiske aspekter gjennom en åpen tilnærming til kursets tema.
Studentene vil kunne jobbe alene, i par eller i små grupper.

Prosjektoppgave

Hovedleveransene inkluderer:

• flere mindre leveranser fra workshopper og mindre moduler
• 1 til 2 større prosjekter

Eksamen/vurdering

Evalueringen vil være basert på følgende elementer i prosent:

90% Mindre designprosjekter, presentasjon, nettbaserte leveranser, workshops og presentasjonsmateriell
10% bidrag til felles utstilling
Semesteret har 80% generell oppmøteplikt og 90% tilstedeværelse på forelesninger, gjennomganger og workshops.
Kurset vil bli bedømt av en ekstern sensor.
Kurset bedømmes til Bestått/Ikke bestått, jf. Forskift for masterstudiene ved AHO § 6-14.

Anbefalt pensum

Obligatorisk lesning:
Shirky, C. (2008). Here comes everybody: the power of organizing without organizations. Penguin Press.

Saffer, Dan (2013). Microinteractions: Designing with details. O’Reilly Media

Porter, J. (2008). Designing for the social web: Joshua Porter. New Riders.

Anbefalt lesning:
Anderson, C. (2006). The long tail: how endless choice is creating unlimited demand. London: Random House.

Saffer, Dan. (2010). Designing for Interaction: Creating Smart Applications and Clever Devices. New Riders

Weinberger, D. (2007). Everything is miscellaneous: the power of the new digital disorder. Times Books.

Martin, B & Hanington B. (2012). Universal methods of Design. Rockport.

Barabási, A.-L. (2003). Linked: how everything is connected to everything else and what it means for business, science, and everyday life. Plume.

Saffer, D. (2008). Designing Gestural Interfaces. O'Reilly Media.

Weinschenk S (2011). 100 things every designer needs to know about

People: what makes them tick? New Riders

 
Leaderbeater, C. (2008). We-think. Profile Books Ltd.

Li, C., & Bernoff, J. (2008). Groundswell: winning in a world transformed by social technologies. Harvard Business Press.

Surowiecki, J. (2004). The wisdom of crowds: why the many are smarter than the few and how collective wisdom shapes business, economies, societies, and nations. Little, Brown.

Tapscott, D., & Williams, A. D. (2006). Wikinomics: how mass collaboration changes everything. Portfolio.

Granovetter, M. S. (1995). Getting a job: a study of contacts and careers. University of Chicago Press.