Tjenestedesign 2

Type kurs Studiokurs
Emnekode 70 602
Institutt Institutt for design
Undervisningsspråk Norsk og engelsk
Semester og år Vår 2014
Studiepoeng 24
Maks studenter 24
Tilhørende kurs Fordypningskurs (6 sp)
Kursansvarlig Professor Simon Clatworthy

Krav til forkunnskaper

Tjenestedesign 1

Tema

Denne kurs bygger videre på Service Design 1, men "research by design" fokus. Den går både dypere og bredere inn i tjenestedesign en tjenestedesign 1 gjorde. Dypere ved å fokusere mer på aspekter som du allerede har lært i tjenestedesign 1. Bredere ved å introdusere nye temaer som tangere service design. Kurset vil anvender metodene som du allerede kjenner og gi deg anledning til å praktisere dem i andre kontekster. I tilllegg vil den introdusere nye temaer og metoder og gi deg mulighet til å finne dit eget fokus innenfor service design.

Semesteret vil ha en tett samarbeid med den norske senter for tjenesteinnovasjon (CSI), som AHO er partner i. Dette betyr at samarbeidspartnerne i senteret vil være involvert i kurset, og at forskningstemaene som AHO arbeider med vil være i fokus. Semesteret vil deles opp i 2-4 deler, og hver del vil ha en forskningsfokus knyttet til relevante forskningstemaer som AHO har. Dette gjelder temaer som f.eks:

Design for spesielle opplevelser (the sacred and the ritual as a material for service design) - Ted Matthews

Tranformasjonen av merkevarestrategier til kundeopplevelser i tjenester - Mauricy Filho

Prototyping av kundeopplevelser - Simon Clatworthy

Fysiske modeller for å utforske forretningsmodeller - Simon Clatworthy/Berit Lindquister
Historiefortelling som del av service design - Simon Clatworthy
Endelig valg at tema vil skje ved kursstart.

Læringsmål

Evne til å lese, forstå og bidra til designforskning

Evne til å analysere en tjenestedesign problemstilling i forhold til gjeldende forsknignsmodeller og teorier

Evne til å omsette forskningsmodeller til designverktøy

Refleksjon om tjenestedeisgn i lys av andre discipliner
En forståelse av din eget posisjon innenfor service design

Innhold

Kurset gjennomføres på annen måte enn tjenestedesign 1. Tjenestedesign 2 er i større grad et individuell arbeid som gjennomføres i tett dialog med forskerne fra AHO som deltar i CSI. I tillegg, gjennomføres felles moduler og workshops innenfor nye temaer som design for sosial endring og innovasjon i offentlig tjenester.

Prosjektoppgave

Prosjektoppgaver vil være i samråd med partnere i CSI. Du vil også få mulighet til å velge eget samarbeidspartner der det er relevant.

Verktøy

Storytelling, Evidencing, Experience prototyping, Fasilitering, Verktøy for design for sosiale endring, verktøy for design av offentlige tjenester mm.

Eksamen/vurdering

Kurset bedømmes til Bestått / Ikke bestått, jf. Forskrift for masterstudier ved AHO § 6-14

Anbefalt pensum

Dette beskrives i kurshåndboken som utdeles i begynnelsen av kurset