GK6 Designprosjekt

Type kurs Grunnkurs
Emnekode GK6IDE
Institutt Institutt for design
Undervisningsspråk Norsk
Semester og år Vår 2014
Studiepoeng 20
Maks studenter 30
Tilhørende kurs GK6 Examen Philosophicum (10 sp)
Kursansvarlig Førsteamanuensis Geir Øxseth

Krav til forkunnskaper

Bestått foregående 5 semstre

Tema

Kurset omhandler designfagelig praksis- dets rammer, rolle og forhold til oppdragsgiver og samfunn. Kurset vil inneholde en videreføring innen undervisningsprogrammene i produktdesign, interaksjonsdesign og system/service design.
Kurset deles inn i to hovedoppgaver:

 Studenten skal ut fra en gitt brief gjennomføre et designprosjekt med hovedvekt på en av de ovennevnte programområder.
 Et porteføljeprosjekt hvor studentene skal presentere seg selv og sine arbeider gjennom grunstudiet.
Det vil i tillegg bli undervist og veiledet i programvaren Alias i relasjon til industridesignoppgaven.

Læringsmål

Etter fullført semester skal studenten kunne  planlegge og gjennomføre et selvstendig designprosjekt, samt på en profesjonell måte dokumentere prosjektets prosess og resultat ved bruk av hensiktsmessige verktøy. Innen feltet interaksjonsdesign og system/service design, skal studenten kunne utvikle en egenpresentasjon ved hjelp av digitale medier.

Innhold

Selvstendig prosjektarbeid med tilhørende forelesninger, veiledning og tilbakemelding ved felles presentasjoner.
Det vil underveis arrangeres besøk på/av relevante miljøer.

Prosjektoppgave

Det ligger deloppgaver underveis i kurset

Verktøy

Moodle benyttes i kurset

Eksamen/vurdering

Kurset bedømmes ut fra innlevert materiale, muntlig presentasjon og deltagelse gjennom semesteret.

I henhold til vurdering av produktdesignoppgaven vil det bli lagt vekt på originalitet, formgivning, brukertilpassning, markedsorientering, bærekraft og hensyn til produksjon. Det vil bli krav til dokumentasjon av prosess og resultat i rapportform.
 I henhold til porteføljeprosjektet vil det bli lagt vekt på kvalitet, kreativitet, struktur og kommunikasjon.
Kurset bedømmes etter karakterskalaen A-F, der E er laveste ståkarakter. Jf. Forskift for masterstudiene ved AHO § 6-14.

Anbefalt pensum

Obligatorisk pensum"Litteratur" :
Farstad, P. (2008). Industridesign. Oslo: Universitetsforlaget.

Anbefalt litteratur:
Jenssen, J. I., Kolvereid, L., Erikson, T., & Bjerkås, T. (2006). Perspektiver på entreprenørskap. Kristiansand: Høyskoleforl.

Lawson, B. (1997). How designers think: the design process demystified. Oxford: Architectural Press.

Lupton, E. (2004). Thinking with type: a critical guide for designers, writers, editors, & students. New York: Princeton Architectural Press.

Wiedemann, J. (2005). Web Design: portfolios. Köln: Taschen.