GK4 Produksjonsteknologi

Type kurs Grunnkurs
Emnekode GK4IDE5
Institutt Institutt for design
Undervisningsspråk Norsk
Semester og år Vår 2014
Studiepoeng 6
Maks studenter 30
Tilhørende kurs GK4 Metoder og teknologi i designprosessen (18 sp) GK4 Innføring i designteori (6 sp)
Kursansvarlig Steinar Killi

Krav til forkunnskaper

Materialteknologi 1 og 2 samt Mekanikk

Tema

Kurset går gjennom de viktigste produksjonsprosessene for fysiske produkter; Sprøytestøping, formblåsing, rotasjonsstøping, ekstrudering, additive produksjon og vakumforming

Læringsmål

Kurset går paralelt med kurset Metoder og teknologi i designprosessen og gir det teoretiske grunnlaget for de forskjellige produksjonsmetodene som benyttes der. Kurset skal også gi innsikt i de metodene som ikke blir benyttet i de tre prosjektene

Innhold

Forelesninger, bedriftsbesøk og praktiske øvelser særlig knyttet opp til prosjektene som kjøres paralelt.

Prosjektoppgave

xx

Eksamen/vurdering

Skriftlig eksamen

Anbefalt pensum

”Manufacturing processes for design professionals” av Rob Thompson