GK4 Metoder og teknologi i designprosessen

Type kurs Grunnkurs
Emnekode GK4IDE4
Institutt Institutt for design
Undervisningsspråk Norsk
Semester og år Vår 2014
Studiepoeng 18
Maks studenter 30
Tilhørende kurs GK4 Innføring i designteori 2 (6 sp) GK4 Produksjonsteknologi (6 sp)
Kursansvarlig Steinar Killi

Krav til forkunnskaper

Foregående 3 semestre på grunnutdanningen eller tilsvarende

Tema

Kurset skal gå gjennom en full design prosess, fra ide til ferdig produkt. Gjennom 3 case blir hovedtyper av produksjonsmetoder benyttet; ekstrudering, formblåsing, sprøytestøping og additiv manufacturing. Det legges stor vekt på ferdigstilling, å dra produktutviklingen videre fra konsept stadiet gjennom en enginering prosess til et produsertbart produkt. Design metodikk er sammen med produksjonsmetodene, hovedfokus i kurset.

Læringsmål

kurset muligjør hvordan en hel design prosees, fra konseptualisering til endelig produkt kan utføres innenfor forskjellige produksjonsparadigmer; stor skala til mikro produksjon. Et konsept skal kunne følges helt til en eventuell produksjons start, iform av datafiler eller annet grunnlag for endelig produksjon

Innhold

Kurset består av forelesninger, gruppearbeid, individuelt arbeid, verksted og laboratorier.

Verktøy

CATIA og Additiv manufacturing utstyr

Eksamen/vurdering

Presentasjoner av endelig produkter
Kurset bedømmes etter karakterskalaen A-F, der E er laveste ståkarakter. Jf. Forskift for masterstudiene ved AHO § 6-14

Anbefalt pensum

”Manufacturing processes for design professionals” av Rob Thompson