GK2 Materialteknologi

Type kurs Grunnkurs
Emnekode GK1+2AI1
Institutt Institutt for design
Undervisningsspråk Norsk
Semester og år Vår 2014
Studiepoeng 6
Maks studenter 95
Tilhørende kurs GK2 Introduksjon til arkitektur og design (18 sp) GK2 Arkitektur- og designhistorie (6)
Kursansvarlig Førsteamanuensis Steinar Killi

Krav til forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Tema

Kurset gir en introduksjon til materiallære, egenskaper og en oversikt over de hovedområder innenfor materiallære:
Material egenskaper. Metaller, organiske materialer, uorganiske materialer, kunstige materialer og materialvalg

Læringsmål

Kurset gjør det mulig for studenter å orientere seg innenfor materialgrupper, sammenligne egenskaper utifra målbare kriterier

Innhold

Kurset består av en forelesningsrekke og skriftlige øvinger etter hver hoved bolk. Det er også et antall praktiske øvelser.

Eksamen/vurdering

2 av 3 øvinger må være bestått. Eksamen etter andre del av materialkurset.

Anbefalt pensum

Det vil komme ny litteratur for neste studieår