Arkitektur og sted: De lokale forholdenes innvirkning på arkitekturen, konstruksjonen og byggeteknikken

Type kurs Fordypningskurs
Emnekode AF38
Institutt Institutt for arkitektur
Undervisningsspråk Engelsk
Semester og år Høst 2013
Studiepoeng 6
Maks studenter 24
Tilhørende kurs Knapphet og kreativitet ved breddegrad 34S (24 sp)
Kursansvarlig Professor Christian Hermansen Universitetslektor Solveig Sandness

Krav til forkunnskaper

Bestått grunnundervisning

Tema

Kurset utforsker hvordan de lokale forholdene, både romlig, kulturelt, økonomisk (knapphet) og klimatisk, påvirker bygningens arkitektur og konstruksjon.
Dette vil vi se på i følgende tre bolker:

Konseptuelle og historiske relasjoner mellom arkitektur og sted

Studier av referanseprosjekter: Forelesninger av Oslo-baserte arkitektkontorer som har bygget i områder hvor de lokale forholdene har hatt en vesentlig innvirkning på arkitekturen

Studere konstruksjon og byggeteknikker: Hvordan kan konstruksjon, byggeteknikk og detaljer sikre at bygningen harmonerer med sine omgivelser.

Hvis man søker og utnytter kunnskap om f.eks. kulturelle og klimatiske forhold når man prosjekterer en bygning har man økt sjansene for at bygningen kommer til å fungere godt og være tilpasset brukernes forventninger og bruksmønster.
Målet med dette kurset er å utforske disse forholdene på en systematisk måte, slik at studentene blir oppmerksom på viktigheten av dem, sammenhengen mellom dem og kan implementere kunnskapen i den arkitektoniske og konstruktive prosjekteringen.
Se engelsk kursbeskrivelse for en mer omfattende beskrivelse.

Læringsmål

Etter endt kurs vil studentene:
-    Ha økt sin forståelse av sammenhengen mellom kultur og klima og arkitektur.
-    Kjenne en del referansebygg hvor disse sammenhengene er håndtert på en god måte.
-    Kunne forklare hvordan kultur og klima virker inn på plassering, design, materialvalg, konstruksjon, detaljering og byggeteknikk for en bygning.
-    Bli kjent med et knippe bygninger som norske akritekter har bygget under ulike klimatiske og kulturelle forhold, og hvordan kultur og klima har påvirket prosjekteringen av disse.
-    Bli kjent med en rekke byggeteknikker, metoder og utstyr som er relevatne under spesifikke klimatiske forhold.

Innhold

Kurset er i første rekke er forelesningskurs hvor følgende forelesninger er planlagt (vi gjør oppmerksom på at en del av foreleserne ikke er forespurt ennå, så dette er bare en indikasjon på hva vi prøver å få til):

Konseptuelle og historiske relasjoner mellom arkitektur og sted
 Arkitektur og sted, Mari Hvattum

Arkitektur og kultur, Edward Robbins

 Arkitektur og tradisjoner, Michael Hensel
 

Studier av referanseprosjekter: Forelesninger av Oslo-baserte arkitektkontorer som har bygget i områder hvor de lokale forholdene har hatt en vesentlig innvirkning på arkitekturen

Snøhetta, Tarald Lundeval

 Jarmund & Vigsnæs, Håkon Vigsnæs: Dune House England

 Jensen & Skodvin, Jan Olav Jensen: Sykehus for spedalske, India
 Michael Hensel: A bridge and shelter in Patagonia

Sami Rintala: Å bygge på fremmede steder med studenter
 

Studere konstruksjon og byggeteknikker: Hvordan kan konstruksjon, byggeteknikk og detaljer sikre at bygningen harmonerer med sine omgivelser.

Marius Nygaard: Den passive bygningen

 Solveig Sandness: Konstruktive systemer
 Bjørn Sandaker: Konstruksjoner i mur og tegl
Nils Forsén: Konstruksjoner i tre
Steinar Eriksrud: Konstruksjoner av jord

Prosjektoppgave

Hver student vil få et kursrelatert tema som han eller hun skal fordype seg i. Resultatet skal presenteres i form av en rapport. Kursets lærere vil produsere en liste over emner/tema studentene kan velge mellom. Studentene kan også be om å få godkjent et alternativt relevant emne/tema de ønsker å fordype seg i.

Verktøy

Forelesninger, internet, biblioteket.

Eksamen/vurdering

Kurse vurderes ut fra følgende kriterier:

minimum 80 % deltakelse

kontinuerlig vurdering av deltakelse i kurset

presentasjonen av rapporten

Kurset bedømmes til Bestått - Ikke bestått, jf. forskift for masterstudiene ved AHO § 6-14.

Anbefalt pensum

Brager, G.S. and de Dear, R.J., Thermal adaptation in the built environment: a literature review, Energy and Buildings 27, 1998, pp. 83-96

 Rapoport, A., House Form and Culture, N.Y.: Prentice-Hall, 1969

 Rapoport, A., Using” Culture” in Housing Design, Paper delivered at the American Association of Housing Educators, Winnipeg, Canada, 1992.

 Deplaces, A., Cponstructing Architecture, Basel: Birkhauser, 2006.

 Hensel, M., Performance Oriented Architecture, London: AD Primers, 2013.

 'As Built Series* (Many volumes) Oslo: Pax, Vols 1-10.

 MateriO, 'Material Worlds 1&2, Basel, Birkhauser, 2006.

 Francis D.K. Ching, Building construction illustrated, Hoboken, N.J. : Wiley, 2008

 Victoria Ballard Bell with Patrick Rand, Materials for architectural design London : Laurence King Publ., 2006

 Carling, Olle, Holmestad, Åge Gross, Holger, Limtreboka, Stockholm : Svenskt limträ AB, 2002

 Torben Dahl, Winnie Friis Møller, Klima og arkitektur, København : Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag, 2012 (Also available in English: “Climate and Architecture”).
 Norbert Lechner, Heating, Cooling, Lighting - Sustainable Design Methods for Architects, London: Wiley, 2009.