Postm oderne arkitektur

Type kurs Fordypningskurs
Emnekode FTHF
Institutt Institutt for form, teori og historie
Undervisningsspråk Engelsk
Semester og år Høst 2013
Studiepoeng 6
Maks studenter 15
Tilhørende kurs Studio (24 credits) Anbefalt: Arkitektur på utstilling (Mari Lending/Mari Hvattum)
Kursansvarlig Postdoktor Léa-Cathrine Szacka

Tema

“Et spøkelse hjemsøker Europa – postmodernismens spøkelse”. I en omtale av den første arkitekturbiennalen i Venezia i 1980, omskrev den franske journalisten Gérard-Georges Lemaire Marx og Engels berømte åpningssetning fra Det kommunistiske manifest
, for å beskrive tingenes tilstand i europeisk arkitektur. Men hva hadde egentlig rammet arkitekturen fra midten av 1960-tallet av?
     Med utgangspunkt i at postmodernismen etterfulgte modernismen vil dette seminaret studere hvordan postmodernismen tok form arkitektonisk. Etter kritikken av modernismen fra 1960-tallet, begynte både europeiske og amerikanske arkitekter i tiltagende grad å vende seg mot historien og å anvende historiske referanser, farger og ornamenter, med ønske om å kommunisere flertydighet i sine bygninger. I forsøket på å uttrykke ”mening” gjorde denne arkitektgenerasjonen bruk av en rekke virkemidler, deriblant nostalgi, satire, parodi, melankoli, allegori, ironi og pastisj.
     Dette seminaret diskuterer begrepene postmodernitet/postmodernisme/det postmoderne i arkitekturhistorien og kunsten. Vi skal bevege oss bakenfor bygningene og undersøke hvordan postmodernismen kom til uttrykk i publikasjoner, utstillinger, og som møbler og design og kunst. Studieobjektene kan være bygninger, men også filmer, utstillinger, tidsskrifter etc.

Læringsmål

Å bli fortrolig med kjerneanliggender i den postmoderne arkitekturen og generelt, gjennom diskusjoner, presentasjoner og essayskriving.

Innhold

Leseseminar og forelesninger, og diskusjon av postmodernismens kjernetekster og verk. Vi skal besøke sentrale, postmoderne bygninger. 

Eksamen/vurdering

Deltagelse og sensur av det avsluttende essayet.
Kurset bedømmes til Bestått - ikke bestått, jfr forskrift for masterstudiene ved AHO § 6-14.

Anbefalt pensum

Obligatorisk:

*     Anderson, Perry, The Origins of Postmodernity
(London: Verso, 1998)
*     Ghirardo, Diane,  Architecture After Modernism
(London: Thames & Hudson, 1996)
*     Jencks, Charles, The Post-modern reader
(London: Wiley, 2011)
*     Klotz, Heinrich, The History of Postmodern Architecture
(Cambridge, Mass.: MIT Press, 1988)
*     Postmodernism : Style and Subversion 1970-1990
(London : Victoria & Albert Museum, 2011)
Anbefalt litteratur

*     Foster, Hal (Ed.), The Anti-Aesthetic, Essays on Postmodern Culture
(Washington: Bay Press, 1983) (P)
*     Jencks, Charles, What is Post-Modernism?
(London: Academy Editions, 1986) (P)
*     Jencks, Charles, The Language of Post-Modern Architecture
(London: Academy Editions, 1977) (P)
*     La Tendenza:Architecture Italienne 1965-1985 / The Tendenza:Italian Architecture 1965-1985 
(Paris : Centre Pompidou, 2012) (S)
*     Lyotard, Jean François, The Post-Modern Condition: A Report on Knowledge
(Manchester: Manchester University Press, 1984 (first edition in French 1979) (P)
*     Martin, Reinhold, Utopia's Ghost: Architecture and Postmodernism, Again
(Minneapolis: University of Minnesota Press, 2010) (S)
*     Norberg-Schulz, Christian, Genius Loci :
Towards a Phenomenology of Architecture
(New York : Rizzoli, 1980) (P)
*     Otero-Pailos, Jorge, Architecture's Historical Turn: Phenomenology and the Rise of the Postmodern
(Minneapolis: University of Minnesota Press, 2010) (S)
*     Portoghesi, Paolo, Postmodern : the Architecture of the Postindustrial Society
(New York: Rizzoli, 1983) (P)
*     Rossi, Aldo, The Architecture of the City
(New York : Oppositions book, 1982 ; first edition L'Architettura della Città
, 1966) (P)
*     Rowe, Colin et Fred Koetter, Collage City
(Cambridge, Mass.: MIT Press, 1978) (P)
*     The Presence of the Past : First International Architectural Exhibition of the Venice Biennale
(London : Academy Edition, 1980) (P)
*     Venturi, Robert, Complexity and Contradiction in Architecture
(New York : The Museum of Modern Art, 1966) (P)
*     Venturi, Robert, Denis Scott Brown and Steve Izenour, Learning from Las Vegas
(Cambridge (Mass.) : MIT Press, 1972) (P)