Tema og konsepter i landskapsarkitekturen

Type kurs Fordypningskurs
Emnekode ULF24
Institutt Institutt for urbanisme og landskap
Undervisningsspråk Engelsk
Semester og år Høst 2013
Studiepoeng 6
Maks studenter 24
Tilhørende kurs Studiokurs (24 sp)
Kursansvarlig Professor Kelly Shannon Prof II Kristine Synnes

Krav til forkunnskaper

Bestått grunnundervisning eller tilsvarende
Kurset er obligatorisk for Master i landskapsarkitektur og er åpent for alle studenter som har bestått grunnundervisning

Tema

Både som disiplin og som profesjon har landskapsarkitektur i de siste årene fått en fornyet interesse. Fagets tradisjonelle metoder som fokuserer på både menneskelige og naturlige systemer, har bl.a. inspirert urbanismefagets senere praksis.
Med utgangspunkt i urbane omgivelser, gir kurset en oversikt over de viktigste temaer og elementer i landskapsarkitekturens og urbanismens praksis.

Læringsmål

Etter endt kurs skal studenten forstå hvordan økologiske, sosiokulturelle og økonomiske faktorer former det urbane landskap, og ha bred innsikt i landskapsarkitekturens elementer og metoder.

Innhold

Form: Forelesninger og seminarer. Forelesninger belyser elementer fra landskapsarkitektur som har vært av betydning for utviklingen av den senere urbanismediskursen:  kartleggingsmetoder, designprosesser, prosjektprosesser, de grønn- blå infrastruktursystemer, økologiske prinsipper.

Eksamen/vurdering

Studentene leverer en individuell case study
 hvor det forskes på en eller flere typiske urban-landskapelige problemstillinger; for eksempel havnefront, urbane offentlige rom, postindustrielle områder eller et infrastrukturprosjekt. Oppgaven blir presentert som en Powerpoint
 presentasjon (ca. 45 min) for medstudentene i kurset og en ekstern sensor, fulgt opp av en diskusjon.
Studentene blir bedømt ut fra deres tilstedeværelse og engasjement (50 %) og levert oppgave (50 %).
Kurset bedømmes til Bestått - Ikke bestått,
 jf. Forskift for masterstudiene ved AHO § 6-14.

Anbefalt pensum

Obligatorisk:

 

The Fundamentals of Landscape Architecture. Waterman, Tim. AVA Publishing, Lausanne, Switzerland, 2009

 

Digital Landscape Architecture Now. Amoroso, N. & Hargreaves, G.

Thames and Hudson 2012

 

Andre referanser

:

 

Design With Nature

. McHarg, Ian. 1971, 
Garden City: Natural History Press.
The Granite Garden
. Spirn, Anne Whiston, New York, Basic Book, Inc., 1984.
CENTER,
 Volume 14: On Landscape Urbanism (Paperback) The Center for American Architecture and Design; 1st edition (April 1, 2007)
Landscape Urbanism
 - Kerb 15 (Paperback) RMIT Press 2007
The Recovering of Landscape
. Corner, ed. 1999. Princeton Architectural Press.
.
The Landscape Approach
. Lassus, Bernard. 1998, University of Pennsylvania Press.
Mappings
. Cosgrove, Denis (ed.), 1999, London
Unnatural Horizons: Paradox and Contradiction in Landscape Architecture
. Weiss, Allen S., 1989, New York : Princeton Architectural Press
Theory in Landscape Architecture
. Swaffield 2002 University of Pennsylvania Press
The Landscape Urbanism Reader
 . Charles Waldheim. Princeton Architectural Press; 2006
Territories: From Landscape to City
. Agence Ter
 and Lisa Diedrich
 (Editor). 2008, Birkhäuser Basel
Intermediate Natures: The Landscapes of Michel Desvigne

by E. Kugler
 (Translator), James Corner
 (Foreword), Gilles A. Tiberghien
 (Contributor)
2008, Birkhäuser Basel
The New Economy of Nature
. Gretchen Daily and Katherine Ellison, Island Press, 2003
Politics of Nature
 , Bruno Latour and Catherine Porter. Harvard University Press, 2004
Living Systems
 . Margolis/ Robinson, 2007. Built examples,
innovative materials and technologies in landscape architecture praxis.

Magazines:
 Daidalos
JOLA  (Journal of Landscape Architecture)
New geographies
‘ scape: The International Magazine of Landscape Architecture and Urbanism
Topos: European Landscape Magazine
Also, you might want to check out following thematic websites on the internet:
LE:NOTRE www.le-notre.org

LE:NOTRE°Mundus  Le Notre’s non- European partners network
ECLAS The European Council of Landscape Architecture Schools
ELASA - European Landscape Architecture Students Association
NLA- Norwegian Landscape Architects (Students) Association
IFLA International Federation of Landscape Architects
European Urban Landscape Partnership: the planning and management of the urban landscape
Gjennom individuell veiledning får studenter anbefalt litteratur spesielt tilpasset deres oppgave.