Northern Findings

Type kurs Studiokurs
Emnekode H13ULST8
Institutt Institute of Urbanism and Landscape
Undervisningsspråk Engelsk
Semester og år Høst 2013
Studiepoeng 20
Maks studenter 15
Tilhørende kurs Introduksjon til landskapsteori og mapping
Kursansvarlig Professor Knut Eirik Dahl

Krav til forkunnskaper

BA i landskaparkitektur eller tilsvarende

Tema

Arktiske og subarktiske landskap står overfor store forandringer. Global oppvarming forårsaker stor endringer i klima og i økologiske prosesser, store deler av det subarktiske nord kartlegges av gruve, olie- og gassindustriene, og man arbeider for å åpne Nordøstpassasjen for kommersiell transport. Disse fremvoksende kommersielle interessene vil sette store spor i nordlige tettsteder, havner, landskap og territorier. Dette studiokurset tar sikte på å identifisere og problematisere de mest potente forandringskreftene i nord i dag. Det vil studere forandringer mens de finner sted og fra landskapsarkitektens perspektiv – med en sensitivitet for landskapenes kompleksitet og for territoriell forvaltning. Studioene tar form som et storskala kartleggingsprosjekt som informeres av en småskala undersøkelse av små biotoper, infrastruktur, og tettsteder som er preget av tradisjonelle industrier og de ekspanderes utvinningsindustriene. Forventet utvikling og forandring i tettstedene og territoriene vil bli kartlagt, spesielt i forhold til samtidig og fremtidig omlasting av mineraler, olje og gass, så vel som i fiske- og turistnæringene. Forandringskreftenes fremtidige effekt vil kartlegges på en skala fra de minste biotoper til store territoriell situasjoner. Denne kartografiske undersøkelsen kan best beskrives som en ladet fremstilling av et territorium, en utforsking av territorier under press og på hvilke Norges fremtidige historie vil skrives. Kursets funn vil bli samlet i et atlas, Northern Findings. Til dette vil bli lagt nye lag av informasjon i de kommende semestrene.

Læringsmål

Kursets deltakere vil lære hvordan å vurdere, lese og representere komplekse territorier. De vil lære å tilegne seg kunnskap om pågående landskapsforandringer fra ulike kilder og diskurser, både fra media og eksperter utenfor landskapsarkitekturens definerte felt. Studentene vil utvikle en evne til å identifisere de sterkeste forandringskreftene i et territorium og å bruke sine prosjekteringsevner til å beregne deres effekt. De vil lære å forbinde stor-skala kartleggingsøvelser med mer situerte designoppgave. De vil lære å lage konseptuelle designutkast der territorier og lokale stedet er viet likeverdig oppmerksomhet. De vil trenes i kartografiske metoder og verktøy, fortolkende kartlegging og visuell dokumentasjon av feltarbeid.

Innhold

Studioen vil ha et dynamisk forhold til ulike intensive moduler som inngår i semesteret. I disse vil studentene trenes både i teori, kartografi og visuell dokumentasjon av feltdata. Arbeidet som gjøre i disse modulene vil bidra til arbeide med et atlas. Studioens organiseres i fire tema som også vil strukturere gjennomgangene. Hvert tema vil bli introdusert med en kort tekstsamling fra lærerne og fra utvalgte skribenter. (som et eksempel på kursorganisering, se AHOs vårkurs i 2012, Fields of Exploration: http://fieldsofexploration.blogspot.no/). Studioen vil gjøre intens bruk av eksperter og forandringsagenter som inviteres til å gi forelesning, seminarer, små workshoper og å holde samtaler.

Prosjektoppgave

Studioen vil bestå av to hovedoppgaver som vil løpe parallelt gjennom semesteret. Den første er et kollektiv kartleggingsprosjekt og ferdigstilles i og med atlaset Northern Findings. Den andre oppgaven har et designfokus og er en individuell oppgave.

Verktøy

Arbeid presenteres i ulike former avhengig av oppgavens natur. Atlaset Northern Findings vil primært være sammensatt av kart og diagrammer som gir subjektive fortolkninger av territorielle fakta. Representasjonsverktøy velges av studenten på bakgrunn av prosjektets karakter. Designoppgaven forutsetter at studentene behersker ett eller flere tegneverktøy. Presentasjon og kommunikasjonsferdigheter vil utvikles og trenes i og med hyppige presentasjoner av arbeid gjennom semesteret.

Eksamen/vurdering

En vurdering av arbeidet vil finne sted på slutten av hver intensive bolk, av studio- og workshop-lærere. Avsluttende vurdering vil finne sted i slutten av semesteret, hovedsakelig av atlaset Northern Findings, og designarbeidet. Kurset vil bli vurdert som bestått/ikke bestått i henhold til AHOS reguleringer og Master programmet, § 6-14.

Anbefalt pensum

Literature Compulsory readings: Course Compendium: “7 Texts on Northern Findings” Calvino, Italo. Six Memos for the Next Millennium. (Cambridge, Mass: Harvard University Press) 1988. Houellebecq, Michel. The Map and the Territory. (London: William Heinemann Ltd) 2011. Recommended readings: Corner, James. “Eidetic Operations and New Landscapes”. In Corner, James. Recovering Landscape: Essays in Contemporary Landscape Architecture. (New York: Princeton Architectural Press) 1999. Girot, Christophe. ”Vision in Motion. Representing Landscape in Time” In Waldheim, Charles. The Landscape Urbanism Reader. (New York: Princeton Architectural Press) 2006. Girot, Christophe. ”Four Trace Concepts in Landscape Architecture”. In Corner, James. Recovering Landscape: Essays in Contemporary Landscape Architecture. (New York: Princeton Architectural Press) 1999. Kurgan, Laura. Close Up at a Distance: Mapping, Technology, and Politics, 2013. Mossop, Elisabeth. ”Landscapes of Infrastructure”. In Waldheim, Charles. The Landscape Urbanism Reader. (New York: Princeton Architectural Press) 2006. New Geographies: 2. ”Landscapes of Energy” (Cambridge, Mass: Harvard University Graduate School of Design) 2009. New Geographies: 4. ”Scales of the Earth” (Cambridge, Mass: Harvard University Graduate School of Design) 2011. Ryall, Anka, Johan Schimanski, and Henning H. Wærp. Arctic Discourses. (Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Pub) 2010 Waldheim, Charles. ”Aerial Representations and the Recovery of Landscape”. In Corner, James. Recovering Landscape: Essays in Contemporary Landscape Architecture. (New York: Princeton Architectural Press) 1999. Internet Resources: Course blog “Fields of Exploration” http://fieldsofexploration.blogspot.no/ NRK documentary “Gollegiisa / Skattkammeret” http://tv.nrk.no/program/sapr67002112/gollegiisa-skattkammeret Research Project “Future North” homepage: http://www.designresearch.no/projects/future-north-2/news Center for High North Logistics: http://www.chnl.no Midt i Verden / Midt i Nuuk : http://issuu.com/sermersooq/docs/nunarsuup_qeqqani_nuup_qeqqani Cartographies by Philippe Rekacewicz : http://mondediplo.com/_Philippe-Rekacewicz_