Norsk arkitektur

Type kurs Fordypningskurs
Emnekode FTHF3
Institutt Institutt for form, teori og historie
Undervisningsspråk Engelsk
Semester og år Høst 2013
Studiepoeng 6
Maks studenter 36
Tilhørende kurs Valgfritt studiokurs (24 sp)
Kursansvarlig Elisabeth Seip

Krav til forkunnskaper

Bestått grunnundervisning eller tilsvarende.
Kurset er forbeholdt internasjonale studenter.

Tema

Kurset er en introduksjon til norsk arkitektur, dens historie og kontemporære manifestasjoner. Det er basert på en serie forelesninger og ekskursjoner og tar særlig sikte mot å introdusere studentene for arkitekturen i en 1:1-setting

Læringsmål

Studentene vil få en oversikt over norsk arkitektur og arkitekturhistorie, og en særlig grundig forståelse av arkitekturen i Oslo-regionen. De vil bli introdusert for faglige praksiser slik som bygningsanalyse, akademisk skriving og muntlige presentasjoner.
 Kurset har også til hensikt å gjøre studentene kjent med det akademiske kollegiet ved FTH ved at både senior- og juniorforskere ved instituttet bidrar i form av forelesinger og ekskursjoner.

Innhold

Kurset er i hovedsak basert på ekskursjoner og besøk på bestemte steder, hvilket involverer turer til fots så vel som ferdsel via offentlig transport. Forelesninger vil supplementere ekskursjonene og tilføre nødvendig bakgrunnskunnskap. Programmet vil dekke en rekke ulike bygningstyper, fra eneboliger til storskalaprosjekt, og vil også gi et innblikk i viktige øyeblikk og tildragelser i den overordnede planleggingen av Oslo. Eksamen foreår i grupper og består av en forberedt presentasjon med bilder. Det er obligatorisk for alle studenter i kurset å være tilstede på både forelesninger og ekskursjoner for å bestå. Studentene bør også ha i minne at eksursjonene vil bli gjennomført uavnhengig av vær.Varme klær og regnklær er derfor å anbefale, særlig i siste del av kurset.

Eksamen/vurdering

Eksamen foregår i grupper, som velger et tema, et verk eller en periode fra ekskursjonsprogrammet for nærere studium. Studentene vil bli delt inn i grupper i kursets tidlige fase og vil fremføre en presentasjon av de valgte prosjektene i midten av semesteret. Alle gruppene må bestå denne presentasjonen for å kunne gå opp til eksamen i slutten av kurset. Et viktig aspekt ved presentasjonene er å diskutere det norske materialet i et internasjonalt rammeverk av teorier og kontekster. Studentene oppfordres til å gjøre bruk av sin egen faglige ekspertise, regionale og kulturelle bakgrunn i deres fortolkning av det aktuelle oppgavetemaet. Resultatet skal legges fram for staben ved FTH, hvor det valgte temaet presenteres i sin historiske, kulturelle og arkitektoniske kontekst. Power point-presentasjonen skal leveres inn. Det er obligatorisk for alle studenter å være tilstede under presentasjonene midtvegs i semsteret og på selve eksamensdagen.
Kurset bedømmes til Bestått - Ikke bestått, jf forskrift for masterstudiene ved AHO, § 6-14

Anbefalt pensum

Kompendium
FTHF3-Autumn 2012: Recommended reading

 

Almaas, Ingerid Helsing: Norway:a Guide to Recent Architecture,
 London 2002.

Alnæs, Eyvind et al. (eds.): Norwegian Architecture throughout the Ages,
 Oslo 1950.

Anker, Leif: Norwegian Stave Churches,
 Oslo 2005

Bugge, Gunnar and Christian Norberg-Schulz: Stav og laft i Norge, Early Wooden

Architecture in Norway,
 Oslo 1969.

Fjeld, Per Olaf: Sverre Fehn. The Thought of Construction,
 New York 1983.

Fjeld, Per Olaf: Sverre Fehn. The Pattern of Thought,
 New York 2009.

Hinsch, Luce et al. (eds.): Monumets and Sites, Norway: A cultural heritage, Norway/Un

patrimoine, Norvége,
Oslo 1987.

Holan, Jerri: Norwegian Wood, a tradition of building,
 New York 1990.

Jørgensen, Karsten og Vilde Stabel: Contemporary landscape architecture in Norway,
 Oslo

2010
.
Norberg-Schulz, Christian: Modern Norwegian Architecture,
Oslo 1986.

Norberg-Schulz, Christian: The Functionalist Arne Korsmo,
 Oslo 1986.

Tostrup, Elisabeth: Norwegian wood: the thoughtful architecture of Wenche Selmer,
 New

York 2006.