Introduksjon til landskapsteori og mapping

Type kurs Fordypningskurs
Emnekode ULFT25
Institutt Institutt for urbanisme og landskap
Undervisningsspråk Engelsk
Semester og år Høst 2013
Studiepoeng 10
Maks studenter 15
Tilhørende kurs Studiokurs Northern Findings (20 sp)
Kursansvarlig Førsteamanuensis Janike Kampevold Larsen

Krav til forkunnskaper

Fullført 3 år landskapsarkitektur eller tilsvarende

Tema

Kurset vil være et intensivt lese og teorikurs som strekker seg over 2 separate uker. Det inkluderer en workshop i kartografi med Lawrence Hislop og Riccardo Pravettoni fra GRID Arendal. Det vil være tett forbundet med studioen Northern Findings.
Første del av kurset introduserer studentene til teorier om landskap og landskapsarkitektur som vil bli diskutert i relasjon til nordlige landskap og territorier. Den andre delen fokuserer på hvordan disse landskapene er blitt representert i kart over de siste hundreårene. Med utgangspunkt I 1700-talls ekspedisjoner til nordlige strøk, vil kurset ta for seg en rekke strategiske og kritiske kart og til slutt se på den samtidige bruken av såkalt “remote sensing” og satellitt bilder i nord.
Kurset gir kulturelle og kritiske perspektiver på karlegging, og utforsker det fruktbare forhold mellom en subjektivt preget dokumentasjon fra bakkenivå og mer objektiviserende kartleggingsstrategier som google-mapping og territoriell kartlegging.

Læringsmål

Studentene vil får kunnskap om den historiske kartleggingen av nord, og om kartleggingsmetoder som anvendes i nordlige landskap nå. De vil få en grundig innsikt i forskjellen mellom å kartlegge fra bakkenivå og fra et fugleperspektiv.

De vil lære å lese kart kritisk – å identifisere og forstå de politiske, strategiske og individuelle valg og føringer som finnes i ethvert kart.
Studentene vil bli gjort kjent med grunnleggende begrepet i landskapsarkitekturen. De vil trenes i å vurdere i hvor stor grad landskapsteoriens grunnleggende begreper og eksempler er anvendelige i subarktiske og arktiske landskap og å gjenkjenne disse i de samme landskapene.

Innhold

Kurset inkluderer tilsammen tre uker med intensiv undervisning – den første og den tredje i teori, den andre i form av en kartografi-workshop. Teoriundervisningen er basert på individuell lesning, tekstlesing i fellesskap, og på diskusjoner.
kartografi-workshopen vil spesielt ta for seg kartleggingsteknologier og studentene vil lære hvordan de kan produsere og formidle innsamlet kunnskap.

Prosjektoppgave

Studentene skal produsere et kart som reflekterer en eller flere av de diskuterte kartleggingsteknologiene, eller en kombinasjon av dem. Oppgaven ledsages av en skrevet tekst som forklarer arbeidet.

Verktøy

Kurset er tekstbasert, men vil også ta for seg film og bilder som kartleggingsverktøy. Studentene vil bli oppmuntret til å bruke teknikker de allerede behersker eller å bruke dem de tilegner seg i kartografi-workshopen.

Eksamen/vurdering

En endelig evaluering av prosjekteringsarbeidet vil finne sted ved slutten av kursperioden.
Kurset vil bli vurdert som bestått/ ikke bestått i henhold til AHOs regelverk for masterprogram § 6-14.

Anbefalt pensum

Mandatory:

James Corner, Alex MacLean: Taking Measures Across the American Landscape, Yale University Press, 1996

William B Fox: Terra Antarctica, Counterpoint, 2007

Ian McHarg: Design with Nature, Wiley, 1992

New Geographies 4: Scales of the Earth. Harvard Graduate School of Design, 2011

Suggested:

Denis Cosgrove (ed): Mappings, Reaktion Books, 1999.

William B Fox: The Void, the Grid, and the Sign, Traversing the Great Basin, University of Nevada Press, 2005

Laura Kurgan: Close Up at a Distance. Mapping, Technology & Politics. Zone Books, 2013

J.B. Harley: The New Nature of Maps. Essays in the History of Cartography, The Johns Hopkins University Press, 2002.