Postmoderne arkitektur

Type kurs Fordypningskurs
Emnekode FTHF
Institutt Institutt for form, teori og historie
Undervisningsspråk Engelsk
Semester og år Høst 2013
Studiepoeng 6
Maks studenter 15
Tilhørende kurs Studio (24 credits) Anbefalt: Arkitektur på utstilling (Mari Lending/Mari Hvattum)
Kursansvarlig Postdoktor Léa-Cathrine Szacka

Tema

“Et spøkelse hjemsøker Europa – postmodernismens spøkelse”. I en omtale av den første arkitekturbiennalen i Venezia i 1980, omskrev den franske journalisten Gérard-Georges Lemaire Marx og Engels berømte åpningssetning fra Det kommunistiske manifest
, for å beskrive tingenes tilstand i europeisk arkitektur. Men hva hadde egentlig rammet arkitekturen fra midten av 1960-tallet av?
   Med utgangspunkt i at postmodernismen etterfulgte modernismen vil dette seminaret studere hvordan postmodernismen tok form arkitektonisk. Etter kritikken av modernismen fra 1960-tallet, begynte både europeiske og amerikanske arkitekter i tiltagende grad å vende seg mot historien og å anvende historiske referanser, farger og ornamenter, med ønske om å kommunisere flertydighet i sine bygninger. I forsøket på å uttrykke ”mening” gjorde denne arkitektgenerasjonen bruk av en rekke virkemidler, deriblant nostalgi, satire, parodi, melankoli, allegori, ironi og pastisj.
   Dette seminaret diskuterer begrepene postmodernitet/postmodernisme/det postmoderne i arkitekturhistorien og kunsten. Vi skal bevege oss bakenfor bygningene og undersøke hvordan postmodernismen kom til uttrykk i publikasjoner, utstillinger, og som møbler og design og kunst. Studieobjektene kan være bygninger, men også filmer, utstillinger, tidsskrifter etc.

Læringsmål

Å bli fortrolig med kjerneanliggender i den postmoderne arkitekturen og generelt, gjennom diskusjoner, presentasjoner og essayskriving.

Innhold

Leseseminar og forelesninger, og diskusjon av postmodernismens kjernetekster og verk. Vi skal besøke sentrale, postmoderne bygninger. 

Eksamen/vurdering

Deltagelse og sensur av det avsluttende essayet.
 Kurset bedømmes til Bestått - ikke bestått, jfr forskrift for masterstudiene ved AHO § 6-14.

Anbefalt pensum

Obligatorisk:

*   Anderson, Perry, The Origins of Postmodernity

 (London: Verso, 1998)

*   Ghirardo, Diane,  Architecture After Modernism
 (London: Thames & Hudson, 1996)

*   Jencks, Charles, The Post-modern reader
 (London: Wiley, 2011)

*   Klotz, Heinrich, The History of Postmodern Architecture
 (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1988)

*   Postmodernism : Style and Subversion 1970-1990
 (London : Victoria & Albert Museum, 2011)

Anbefalt litteratur

*   Foster, Hal (Ed.), The Anti-Aesthetic, Essays on Postmodern Culture
(Washington: Bay Press, 1983) (P)

*   Jencks, Charles, What is Post-Modernism?
 (London: Academy Editions, 2001) (P)

*   Jencks, Charles, The Language of Post-Modern Architecture
 (London: Academy Editions, 1977) (P)

*   La Tendenza:Architecture Italienne 1965-1985 / The Tendenza:Italian Architecture 1965-1985 
(Paris : Centre Pompidou, 2012) (S)

*   Lyotard, Jean François, The Post-Modern Condition: A Report on Knowledge
(Manchester: Manchester University Press, 1984 (first edition in French 1979) (P)

*   Martin, Reinhold, Utopia's Ghost: Architecture and Postmodernism, Again
(Minneapolis: University of Minnesota Press, 2010) (S)

*   Norberg-Schulz, Christian, Genius Loci :
Towards a Phenomenology of Architecture
 (New York : Rizzoli, 1980) (P)

*   Otero-Pailos, Jorge, Architecture's Historical Turn: Phenomenology and the Rise of the Postmodern
 (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2010) (S)

*   Portoghesi, Paolo, Postmodern : the Architecture of the Postindustrial Society
 (New York: Rizzoli, 1983) (P)

*   Rossi, Aldo, The Architecture of the City
 (New York : Oppositions book, 1982 ; first edition L'Architettura della Città
, 1966) (P)

*   Rowe, Colin et Fred Koetter, Collage City
 (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1978) (P)

*   The Presence of the Past : First International Architectural Exhibition of the Venice Biennale
 (London : Academy Edition, 1980) (P)

*   Venturi, Robert, Complexity and Contradiction in Architecture
 (New York : The Museum of Modern Art, 1977) (P)

*   Venturi, Robert, Denis Scott Brown and Steve Izenour, Learning from Las Vegas
 (Cambridge (Mass.) : MIT Press, 1972) (P)