Design Management

Type kurs Fordypningskurs
Emnekode IDEF7
Institutt Institutt for design
Undervisningsspråk Norsk og engelsk
Semester og år Høst 2013
Studiepoeng 6
Maks studenter 24
Tilhørende kurs Studiokurs (24 sp)
Kursansvarlig Instituttleder Rachel Troye

Krav til forkunnskaper

Bestått grunnundervisning

Tema

Kurset vil gi studentene innsikt i fagområdet design management på et teoretisk og et praktisk plan.
Design management er et bredt fagområdet som omhandler mange forskjellige temaer some oppstår i grensesnittet mellom design og ledelse.
Kurset vil gi et kort historisk perspektiv på fagområdet for så å fokusere på og diskutere flere dimensjoner av faget – fra operasjonell til strategisk design ledelse. Dette vil inkludere blant annet:
Operasjonell design management
Ledelse og styring av designprosesser og prosjekter (briefing, koordinering, tverrfaglige samhandling samt operasjonelle strategier).
Brand management
Ledelse av prosesser for utvikling av nye merkevarer (produkt eller tjeneste) fra analyse og konseptutvikling til gjennomføring. Ledelse og vedlikehold av exsisterende merkevarerer.
Strategisk design management
Bruk av designprosesser og design thinking for innovasjon og for å bidra til at en organisasjon når sine strategiske mål og er bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer.

Læringsmål

Kursets mål er å kartlegge relasjoner mellom design- og management-faget. Studentene skal lære å reflektere rundt og diskutere muntlig og skriftlig temaer some er relevante for design management. De vil få praktisk erfaring igjennom relevante oppgaver og igjennom workshopen med BI studenter.
Studentene vil få innsikt i teoretisk materiale knyttet til fagområdet.
De vil få trening i akademisk research og hvordan tilgjengeligjøre denne informasjonen for et bredere publikum ved å skrive en artikkel ved kursets slutt.
Studentene vil også diskutere og foreslå nye måter for hvordan teoretisk materiale kan bli presentert og formidlet.

Innhold

Kurset består av 3 hoved deler:
En rekke forelesninger tildels fra eksterne foredragsholdere med et bredt spekter av erfaringer innenfor fagområdet.
Forelesningene blir etterfulgt av diskusjonsseminarer og workshops.
Dette vil gi studentene bade teoretisk og praktisk innsikt i fagomrmådet.
Et tverfaglig samarbeide med workshops med BI (Master of Science studenter på kurset: «Innovation and Entrepreneurships»).
En artikkel: Studentene kan selv velge hvilken tilgang til design management de vil fokusere på (teoretisk eller praktisk).
Hver student/gruppe produserer en artikkel og en presentasjon av denne ved kursets slutt. Det vil være mulig å jobbe i grupper av 2 studenter.
Det legges særlig vekt på den visuelle formidlingen av artikkelen og presentasjonen.

Eksamen/vurdering

Det er krav om deltagelse ved presentasjoner, workshop med BI og diskusjons seminarer (deltakelse på minimum 80 % av kurstiden er en forutsettning for å bestå kurset).
Basert på studentenes aktive deltagelse i klassen, evne til kritisk releksjon og selve leveransen av artikkelen og presentasjon av denne bedømmes kurset til Bestått/Ikke bestått
 , jf. forskift for masterstudiene ved AHO § 6-14.

Anbefalt pensum

Cooper, R., & Press, M. (1995). The design agenda: a guide to successful design management. Chichester: John Wiley and sons.

Phillips, P. L. (2004). Creating the perfect design brief: how to manage design for strategic advantage. New York: Allworth.

Neuemeier, Marty, (2009) The Designful Company: How to build a culture of nonstop innovation. California: New Riders.

Esslinger, Hartmut, (2009) A Fine Line: How design strategies are shaping the future of business. John Wiley and sons