Systemorientert design med fordypning

Type kurs Studiokurs
Emnekode H13IDES7
Institutt Institutt for design
Undervisningsspråk Norsk og engelsk
Semester og år Høst 2013
Studiepoeng 24
Maks studenter xx
Tilhørende kurs Fordypningskurs (6 sp)
Kursansvarlig Professor Birger Sevaldson

Krav til forkunnskaper

To semestere på master nivå. Kurset er også åpent for arkitektstudenter.

Tema

Dagens designere blir konfrontert med en økende kompleksitet. Stadig nye felt åpner seg for design og viktigheten til faget øker ettersom større samfunnsoppgaver blir gjenstand for design både som utforming men også som tilnærming. Designtenking har økende inflytelse. Men for å være rustet til dette må vi som designere lære å håndtere større kompleksitet, større sammenhenger og forstå større dybde og mer av konsekvensene av våre valg, både for bedrift, kunde, sluttbruker og samfunn. En slik dypere forståelse kalles for systemtenking. I Systemorientert Design har vi utviklet en tilnærming til systemtenking som er spesiell for praktiserende designere. Vi følger i fotsporene til de flotte SOD-prosjektene som har åpnet opp nye felt og gitt designfaget større tyngde og substans.
Les mer på www.systemsorienteddesign.net

Læringsmål

Mål for kurset er:

-Å introdusere alle studenter til Systemorientert Design som verktøy og tilnærming til arbeidet med en høyere grad av kompleksitet.

- å enten forberede studentene for profesjonell design innen ett av de valgte spesialiseringene (PD, ID eller SD) eller innen SOD eller andre retninger valgt av studenten eller innenfor en mer generell (hybrid) retning i design.

- å initiere åpning og utvikling av nye felt innen design.
- å forberede studentene på videre trening mot en mer akademisk karriere innen designforskning.

Innhold

Semesteret er basert på en todeling, hvor første del er konsentrert rundt Systemorientert Design og i andre del jobber studentene mer selvstendig med veiledning fra SOD og de tre fordypningsområdene.

Kurset er strukturert for å tillate flere mulige ruter. De tre primære rutene er spesialisering i PD, ID og SD. I tillegg vil det også være mulig å spesialisere seg innen SOD eller gjøre en generell ("hybrid") designoppgave eller en spesialisering av eget valg.

Alle studentene har felles milestones og presentasjoner.

De to viktigste er: en i midten i form av en gjennomgang som markerer slutten av SOD perioden og en i slutten i form av gjennomgang med eksterne sensorer.

Andre felles aktiviteter omfatter vanlige forelesninger, øvinger og diplomforberedende kurs (se eget opplegg) og muligheten til å jobbe på tvers av temaene på en tverrfaglig måte.

Semesterets start er intensivt med forelesninger og gruppearbeid. Den 9-11oktober er det et symposium på AHO med både forelesninger og workshops som diskuterer temaet hvordan å binde sammen systemtenking og designtenking. Dette er en integrert del av undervisningen i semesteret og deltagelse på hele seminaret og workshops er obligatorisk for studentene. Det skal leveres en oppsummering av seminaret i etterkant. Se symposiets hjemmeside her: www.systemic-design.net

Semesteret starter med tre introduksjonsuker i SOD:
 Uke 1: 13 til 17 august (uke 33)
 Mid-term deadline: 18. oktober
 Sluttgjennomgang: 5 og 6. desember.

Prosjektoppgave

Prosjektoppgave(r)
Studentene presenteres for en rekke mulige partnere som er bedrifter og organisasjoner. De kan velge fritt eller velge egne partnere uavhengig.

Verktøy

Studentene vil får trening I spesielle verktøy for å håndtere en stor grad av kompleksitet for eksempel GIGAmapping og Rich Design Space.
For presentasjon av komplekse løsninger vil studentene bli introdusert til video som medium for kommunikasjon.

Eksamen/vurdering

Ekstern/intern juriering.

Kurset vil bli bedømt ut fra følgende kriterier:

A) I hvilken grad har studenten klart å tilegne seg systemtenking, og i hvilken grad addresserer løsningen de nødvendige helhetsgrep for å skape bærekraftige og robuste designresultater.

B) I hvilken grad har studentene klart å følge opp sin valgte fordypning.

C) I hvilken grad har studenten klart å situere sitt prosjekt i en større sammenheng, og dokumentere til referanser og kilder for lignende tilnærminger.

D) I hvilken grad er prosjektet nyskapende.

E) Estetisk og helhetlig kvalitet på designløsning.
F) Kvalitet på presentasjon og kommunikasjon.
Kurset bedømmes til Bestått / Ikke bestått, jf. Forskrift for masterstudier ved AHO § 6-14

Anbefalt pensum

Litteratureliste vil bli utdelt ved kursstart