Interaksjonsdesign 1:Tangible Interactions

Type kurs Studiokurs
Emnekode H13IDES5
Institutt Institutt for design
Undervisningsspråk Engelsk
Semester og år Høst 2013
Studiepoeng 24
Maks studenter 24
Tilhørende kurs Studentene kan med dette kurset fortsette til 'Interaction 2 Design' kurset, hvor de vil jobbe med alt fra analyse og presentasjon av informasjon, til interaktive og audiovisuelle plattformer - for eksempel offentlige multitouch skjermer og mobile enheter.
Kursansvarlig Nicholas Stevens

Krav til forkunnskaper

Bestått grunnutdanningen.

Eksterne studenter må ha egnet interaksjonsdesignserfaring.
NB: Dette kurset er nødvending for Master of Design (Interaction) spesialisering

Tema

Interaksjonsdesign 1 - Tangible Interactions - kaster studenter inn i verden av

interaksjonsdesign ved å fokusere på kjernekompetanse og materialer brukt i
utformingen fysiske og digitale interaksjoner.

Kurset tar utgangspunkt i et paradigmeskifte innenfor interaksjonsdesign, hvor

utviklingen av såkalt “physical computing”, sensorteknologier og mobile enheter

gjør det mulig å behandle det fysiske rommet og dagligdagse objekter (med

integrerte brytere, sensorer og mikrokontrollere) som grensesnitt for å kontrollere
digitale mediaopplevelser.

Dette relativt nye feltet har et stort potensiale for fri og kreativ utfoldelse som

studentene blir oppfordret til å utforske. Kurset fokuserer på hvordan mennesker

interagerer med disse dagligdagse objektene, omgivelsene og objekter som

snakker sammen og med internett. Kurset gir studentene mulighet til å ta del

i utforskningen av nye mønstre for sosiale interaksjoner, til å konseptualisere

og designe demonstratorer og fungerende prototyper som utforsker spesifikke
problemstillinger.

Tangible Interactions er et praktisk rettet kurs. Det begynner med en rekke mindre

workshops som tar for seg “physical computing”-teknologier og metoder, og

så noen større prosjekter. De praktiske aspektene i kurset blir komplementert

av en rekke forelesninger og samtaler fra utøvere og spesialister innen feltet.

Kurs oppgaver vil fokusere på spesifikke områder rundt konkrete samhandling,

i tidligere år har dette inkludert museums installasjoner, leker og musikk
installasjoner.

Studentene kan med dette kurset fortsette til 'Interaction 2 Design' kurset, hvor

de vil jobbe med alt fra analyse og presentasjon av informasjon, til interaktive og

audiovisuelle plattformer - for eksempel offentlige multitouch skjermer og mobile
enheter.

Læringsmål

Studentene skal:

● få innsikt i kryssningspunktet mellom interaksjonsdesign og produktdesign

● oppnå innsikt over forskning, prosjekter, historie og tilnærminger og

utfordringer for designere innen feltet

● få en forståelse for tidligere og nåværende teknologier og praktiske

bruksområder, og danne seg et bilde av fremtidige muligheter

● skal kunne utforske og praktisere interaksjonsdesignmetodikk,

innovasjonsprosesser, sanntids interaksjoner (musikk) og sosiale teknologier i

en fysisk kontekst

● tilegne seg et kritisk rammeverk og tilnærming for å analysere og disuktere

arbeid innenfor feltet

● kunne forstå mulighetene i å jobbe med interkasjonsdesign innenfor spesifikke

områder

● kunne designe interaktive installasjoner med fokus på engasjerende
opplevelser for kommunikasjon, læring og lek.

Studentene vil også lære metoder og verktøy for å kunne lage fysiske prototyper,

og tilegne seg kunnskap med elektronikk. Studentene vil ha mulighet til å arbeide

med arbeide med Arduino mikrokontrollere, smarttelefoner og en rekke sensorer til
bruk i prototyper og brukertesting.

Innhold

Kurset har en praktisk tilnærming til læring gjennom eksperimentering med

fysiske interaksjoner: bruke sensorer, behandle data og utforme tilbakemeldinger

og respons. Kurset starter med en serie ukentlige workshops som vil gi

studentene en grunnleggende forståelse for fysisk interaksjon og praktisk erfaring

med elektronikk, sensorer og andre komponenter. Resten av semesteret består av
to større oppgaver.

I workshopene, oppfordrer kurset til eksperimentering og refleksjon. Studentene

oppfordres til å leke med interaktive prototyper ved å bruke både forskjellige

fysiske materialer og digital programmering. Målet er å reevaluere tradisjon og
utvikle nye, naturlige og relevante løsninger.

Områder som blir dekket:

● designe fysiske interaksjoner og nye måter å bruke dem på

● bruk av en rekke forskjellige grensesnitteknologier

● bruk av forskjelliger sanser for interaksjon, som f.eks lyd og bevegelse

● inkorporering av sensorer i objekter, omgivelser

● design av systemer som varierer i størrelse fra hånholdte objekter, til systemer

du kan styre med kroppen, til systemer på størrelse med bygninger eller til og

med byer
● designmetodikk for interaksjonsdesign og “physial computing”

De praktiske aspektene i kurset blir komplementert av en rekke forelesninger og
samtaler fra utøvere og spesialister innenfor feltet.

Eksamen/vurdering

Evalueringen vil være basert på følgende elementer i prosent:

90% Mindre designprosjekter, presentasjon, nettbaserte leveranser, workshops og

presentasjonsmateriell
10% bidrag til felles utstilling

Semesteret har 80% generell oppmøteplikt og 90% tilstedeværelse på
forelesninger, gjennomganger og workshops.
Kurset vil bli bedømt av en ekstern sensor.

Kurset bedømmes til Bestått/Ikke bestått, jf. Forskift for masterstudiene ved AHO
§ 6-14.

Anbefalt pensum

Mandatory reading
Banzi, M. (2009). Gettingstarted with Arduino
. Beijing: O'Reilly.

Greenfield, A.(2006). Everyware: the dawning age of ubiquitous computing
. Berkeley,Calif.: New Riders.

Saffer, D. (2010). Designingfor interaction: creating innovative applications and devices
. Berkeley,Calif.: New Riders.

Sterling, B., &Wild, L. (2005). Shaping things
. Cambridge, Mass.: MIT Press.

General/Theory
Buxton, B. (2007). Sketchinguser experiences: getting the design right and the right design
. Amsterdam:Elsevier.

Dourish, P. (2001). Wherethe action is: the foundations of embodied interaction
. Cambridge, Mass.:MIT Press.

Moggridge, B., &Atkinson, B. (2007). Designing interactions
. Cambridge, Mass.: MITPress.

Noel, S., Rucki, E.,& Freyer, C. (2008). Digital by design: crafting technology for productsand environments
. London: Thames & Hudson.

Sterling, B., &Wild, L. (2005). Shaping things
. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Thackara, J. (2005). Inthe bubble: designing in a complex world
. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Technical
Igoe, T. (2007). Makingthings talk
. Beijing: O'Reilly.

Noble, J. J. (2012). Programminginteractivity: a designer's guide to processing, Arduino, and openFrameworks
.Sebastopol, Calif.: O'Reilly.

O'Sullivan, D., &Igoe, T. (2004). Physical computing: sensing and controlling the physicalworld with computers
. Mason, Ohio: Course Technology.

Reas, C., & Fry,B. (2007). Processing: a programming handbook for visual designers andartists
. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Shiffman, D. (2008). Learningprocessing: a beginner's guide to programming images, animation, andinteraction
. Amsterdam: Elsevier/Morgan Kaufmann.

In addition a compendium will be handed out at course start.