Industridesign 1: Teknoform

Type kurs Studiokurs
Emnekode H13IDES4
Institutt Institutt for design
Undervisningsspråk Norsk og engelsk
Semester og år Høst 2013
Studiepoeng 24
Maks studenter 24
Tilhørende kurs Fordypningskurs (6 sp)
Kursansvarlig Førsteamanuensis Steinar Killi

Krav til forkunnskaper

Bestått grunnundervisningen ved AHO, kunne beherske 3D CAD verktøy og design metoder for produkt utvikling

Tema

Kurset befinner seg i krysningpunktet mellom teknologi og formgiving, gjennom individuelt valgte problemstillinger eller utfordringer stilt av firmaer, institusjoner eller organisasjoner. Produktutviklingen deles opp i to hovedfaser hvor første fase kan være en iterasjon eller evolusjon av eksisterende løsninger. Fase to sikter mot radikale løsninger som utfordrer eksisterende paradigmer. Begge fasene evalueres for seg, men det trekkes også linjer mellom de to fasene i en avsluttende diskusjon.
Det legges stor vekt på fysikalitet og kurset skal ende opp med et fysisk produkt

Læringsmål

Kurset utløser en innsikt i hvordan nye produkter kan oppstå utifra nyere design prosesser. New Product development og radikal innovasjon. Kontekstualisering og evne til å utvikle fullstendige løsninger i stor bredde vil være et viktig utbytte

Innhold

Forelesninger, individuelt arbeid, hyppige gruppemøter hvor diskusjon og kritikk av medstudenters arbeid er essensielt. Bruk av ny teknologi.

Eksamen/vurdering

Prosjekt har to faser og en oppsummerende diskusjon, alle tre fasene er en del av vurderingsgrunnlaget. Formen vil være presentasjon og en type rapport som er passende for konteksten av prosjektet; Blogg, klassisk rapport, multimedia eller annet.
Kurset bedømmes til Bestått - Ikke bestått, jf. forskift for masterstudiene ved AHO § 6-14.

Anbefalt pensum

Verganti, Roberto. (2011). Designing Breakthrough Products. Harvard Business Review, 89 (10): 7.

Sandström, Christian G. (2010). A revised perspective on Disruptive Innovation – Exploring Value, Networks and Business models. Gothenburg: Chalmers University of Technology, Department of Technology Management and Economics

Norman, Donald A & Roberto Verganti. (2012). Incremental and radical innovation: Design research versus technology and meaning change. [Web page]: Politecnico di Milano and Mälardalen University

Lidwell, William & Gerry Manacsa. (2009). Deconstructing Product Design: Exploring the Form. Function, Usability, Sustainability, and Commersial Success of 100 Amazing Products: Rockport Publisher.