GK5 Identitet i produkt- og interaksjonsdesign

Type kurs Grunnkurs
Emnekode GK5IDE
Institutt Institutt for design
Undervisningsspråk Norsk
Semester og år Høst 2013
Studiepoeng 30
Maks studenter 30
Tilhørende kurs Ingen
Kursansvarlig Førsteamanuensis Nina Bjørnstad

Krav til forkunnskaper

Obligatorisk for 5. semester Master i industridesign

Tema

Dette er et kurs i merkevarebygging som vektlegger formidling gjennom fysisk produkt og visuell identitet. Kurset har fokus på teoretiske og praktiske problemstillinger knyttet til merkevare og opplevelse av produkter. Kunnskapen om de grunnleggende prinsippene og virkemidlene innen merkevarebygging og visuell identitet er analytisk, strategisk og praktisk art.
 Interaksjonsdesign designer forholdet mellom mennesker og teknologien de bruker. Modulen gir en innføring i interaksjonsdesign og bruken av apps og nett samt sosiale medier i et merkevareperspektiv.
Kursets fokus er å skape engasjerende brukeropplevelse gjennom interaksjon med produkter.

Læringsmål

Studenten skal gjennom kurset identifisere hva en merkevare er og om merkevarenes rolle i dagens samfunn. Studenten skal ha utviklet kritisk tenkning rundt temaet og beherske grunnprinsippene i det å utvikle egne merkevarekonsepter og implementering av disse i produkter. Videre skal studenten kunne definere mulige målgrupper og konkurrenter til sin merkevare og posisjonere seg i forhold til disse. Studentene skal ha utviklet en visuell identitet for sin merkevare. De skal utvikle og definere designelementer som logo, farger, fonter, visuelt uttrykk osv. Disse skal de implementeres på relevante touchpoints blant annet produkt, webside og tilstedeværelse i sosiale medier. De skal forklare hvordan produktet er en sentral bit av merkevaren.
 Studentene skal beherske skjermbasert design og være i stand til å prototype enkle interaksjonsopplevelser. Studentene skal utvikle sine estetiske evner og sin kunnskap innen visuell kommunikasjon i digitale medier. Studentene skal ha utviklet et reflektert språk om interaksjonsdesign.

Innhold

Kurset består av en rekke forelesninger, seminarer og workshops. Ved siden av industridesign, omfatter også kurset disipliner som grafisk design og interaksjonsdesign. Kurset inviterer gjesteforelesere fra blant annet nasjonalt næringsliv og forskningsmiljøer innen merkevarebygging.
De viktigste digitale verktøyene i kurset er CreativeSuite5 og Tumblr. Introduksjonskurs gis ved behov.
Kurset inkluderer en introduksjon av interaksjonsdesign og har som mål å motivere studentene til eksperimentering med fagområdets muligheter. Kurset vil blant annet dekke følgende: Ulike perspektiv på interaksjonsdesign, klikkbare prototyper og andre enkle innfallsvinkler til digital forståelse for mediet. Brukergrensesnitt og engasjerende brukeropplevelser vil bli viet mye tid.

Prosjektoppgave

Det gis en prosjektoppgave ved kursstart. Spesifiserte oppgaver legges ut på Moodle for hver bolk.

Verktøy

Moodle blir jevnlig oppdatert og studentene finner oppgaver og forelesninger der.
Tumblr brukes som prosjektblogg og som diskusjonsfora mellom studenter og lærere.

Eksamen/vurdering

Alle delgjennomganger og innleveringer, skal være vurdert til bestått for at kurset kan godkjennes. Innleveringer i hovedprosjektet følger kursets bolker med muntlige/visuelle presentasjoner der fysiske skissemodeller og utseenderiktig modell er viktige for vurderingen. Oppmøte til forelesninger, gjennomganger og veiledning er obligatorisk.
Innleveringen ved kursets slutt er en prosjektrapport som inkluderer alle bolkene. Presentasjonen skal formidle en interaktiv løsning. Merkevaren skal også representeres gjennom et eller flere fysiske objekt.
Det kreves minimum 80 % tilstedeværelse i forelesninger, gruppearbeid og gjennomganger.
Karakteren er basert på en samlet vurdering av alle leveransene. Kurset bedømmes etter karakterskalaen A-F, der E er laveste ståkarakter. Jf. Forskrift for masterstudiene ved AHO § 6-14.

Anbefalt pensum

Obligatorisk litteratur
 Article booklet
 Anbefalt litteratur
The Fundamentals of Interactive Design (2013), Michael Salmond and Gavin Ambrose, Bloomsbury Publishing

Hestad, M (2013) Branding and product design: an integrated perspective, Gower

Lindstrom, M. (2005). Brand sense: how to build powerful brands through touch, taste, smell, sight and sound. London: Kogan Page.

Neumeier, M. (2006). The brand gap: how to bridge the distance between business strategy and design. Indianapolis, Ind.: New Riders.

Samuelsen, B. M., Peretz, A., & Olsen, L. E. (2007). Merkevareledelse på norsk. Oslo: Cappelen akademisk.

Wheeler, A. (2013). Designing brand identity: an essential guide for the whole branding team. Hoboken, N.J.: Wiley.

 Øvrig relevant litteratur:
Chapman, J. (2005). Emotionally durable design: objects, experiences and empathy. London, Earthscan.

Hestad, M. (2008). Den kommersielle formen: merkevarekonteksten som utfordring for industridesignernes behandling av form. [Oslo], Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Holt, D. B. (2004). How brands become icons: the principles of cultural branding. Boston, Mass.: Harvard Business School Press.

Jensen, R., & Hebsgaard, M. (2003). The dream society: hvordan det kommende skift fra facts til følelser vil påvirke erhvervslivet og vor hverdag. Viby: JP Bøger.

Karjalainen, T.-M. (2004). Semantic transformation in design: communicating strategic brand identiy through product design references. Helsinki: University of Art and Design.

Klein, N. (2000). No logo. London: Flamingo.

Leadbeater, C. (2008). We-think. London: Profile Books Ltd.

Lupton, E. (2010). Thinking with type: a critical guide for designers, writers, editors, & students. New York: Princeton Architectural Press.

Maeda, J. (2006). The laws of simplicity. Cambridge, Mass.: MIT Press.

McDonough, W. and M. Braungart (2009). Cradle to cradle: remaking the way we make things. New York, North Point Press.

Mollerup, P. (1997). Marks of excellence: the function and variety of trademarks. London: Phaidon.

Mossberg, L., & Johansen, E. N. (2006). Storytelling: marknadsföring i upplevelseindustrin. [Lund]: Studentlitteratur.

Neumeier, M. (2006). Zag: the number-one strategy of high-performance brands. Berkeley, Calif.: New Riders.

Roberts, K. (2004). Lovemarks: the future beyond brands. New York: PowerHouse Books.ASpiekermann, E., & Ginger, E. M. (2003).

Stop stealing sheep: & find out how type works. Berkeley (1993), Calif.: Adobe Press.

Web pages:
http://www.lovemarks.com

http://www.experiencedesignbooks.com

http://www.core77.com

http://www.designcouncil.org.uk

http://www.dffn.org
  (design for future needs)
http://www.wired.com