GK3 Mekanikk

Type kurs Grunnkurs
Emnekode GK3IDE2
Institutt Institutt for design
Undervisningsspråk Norsk
Semester og år Høst 2013
Studiepoeng 6
Maks studenter 30
Tilhørende kurs GK3 Design for mangfold (18 sp) GK3 Innføring i designteori 1 (6 sp)
Kursansvarlig Førsteamanuensis Steinar Killi

Krav til forkunnskaper

Materiallære 1 og 2

Tema

Statikk og fasthets lære. Innføring i bruk av analytisk og grafisk metode for beregning av resultant krefter, samt dekomponering av krefter. Beregning av moment, oppsetting av momentog skjærkraft diagram. Beregning av sikkerhetsfaktor. normalspenninger og bøyespenninger. Kriterier for brudd

Læringsmål

Kurset gir mulighet til å foreta enkle statiske overlegginger, samt en forståelse av sammenhengen mellom material egenskaper og påkjenninger. Kurset skal danne grunnlaget for en dialog med en konstruksjonsingeniør og en aktiv deltagelse i engineeringsprosessen som en del av produktutviklingen.

Innhold

Forelesninger og skriftlige øvinger

Eksamen/vurdering

Det gis 5 skriftlige øvinger som teller 25% på sluttkarakteren, Øvingene gis hver tredje uke og er en oppsummering av pensumet som er undervist iløpet av de siste tre ukene. Kurset avsluttes med en skriftlig eksamen

Anbefalt pensum

Vollen, Ø. (1995). Mekanikk for teknisk fagskole: statikk og fastleikslære. Bekkestua: NKI.