GK1 Lese-/skrivekurs

Type kurs Grunnkurs
Emnekode GK1FTH
Institutt Institutt for form, teori og historie
Undervisningsspråk Norsk
Semester og år Høst 2013
Studiepoeng 10
Maks studenter 95
Tilhørende kurs GK1 Introduksjon til arkitektur og design (20 sp)
Kursansvarlig Professor Mari Hvattum

Krav til forkunnskaper

Dette kurset er obligatorisk for alle 1.-klassestudenter som allerede har avlagt Ex.Phil.-eksamen.

Tema

Kurset er en introduksjon til akademisk lesing og skriving. Vi tar utgangspunkt i et utvalg primærtekster fra filosofi- og arkitekturhistorien. Gjennom leseseminarer, presentasjoner, diskusjoner og skriveøvelser øver vi på å se sammenhenger mellom ulike tanketradisjoner og studentenes eget kreativt virke.

Læringsmål

Studentene skal lære å beherske akademisk håndverk. De skal bli kritiske lesere som er i stand til å presentere, analysere og kontekstualisere tekster og ideer, og sette dem i sammenheng med eget virke.

Innhold

Forelesninger, leseseminarer og presentasjoner. Skriveøvelser.

Prosjektoppgave

Studentene gjør to presentasjoner og leverer to skriveøvinger i løpet av semesteret. Den endelige prosjektoppgaven er en skriftelig oppgave på omlag 10 sider.

Eksamen/vurdering

Studentene blir vurdert på presentasjoner, skriveøvinger, samt den endelige oppgaven.

Anbefalt pensum

Kurskompendium blir solgt ved kursstart.