Applied Storytelling

Type kurs Fordypningskurs
Emnekode 70 400
Institutt Institutt for design
Undervisningsspråk Norsk og engelsk
Semester og år Vår 2014
Studiepoeng 6
Maks studenter 18
Tilhørende kurs Studiokurs (24 credits)
Kursansvarlig Universitetslektor Hans Gerhard Meier

Krav til forkunnskaper

Bestått grunnkurs

Tema

Dette kurset vil utforske bruken av historiefortelling i designprosessen. Å fortelle historier knyttes til menneskers behov for å kommunisere.

Historier kan fortelles på mange måter og grunnene til at historier fortelles varierer også sterkt. Kurset vil se nærmere på filmmediets historiefortellings teknikker, og hvordan de kan berike og supplere designutvikling.

Kurset vil studere fortellingers ulike hovedelementer, og utforske hvordan disse kan anvendes - i henhold til de forskjellige stadiene av en typisk designprosess:

- fra ideutviklingsstadiet, gjennom konseptutviklingen, til kommunikasjon og presentasjon av resultat.
Studentene må lage egne prosjektbeskrivelser, synopsis og storyboard for hovedinnlevering.

Læringsmål

Kurset vil utvikle studentenes evne til å benytte historiefortellingsteknikker i henhold til en typisk design prosess.

Studenter som har gjennomført kurset vil forbedre sine evner til å utvikle mer kommuniserende og engasjerende historier i tilknytning til sine prosjekter.
Kurset vil forbedre deltakernes presentasjonsevne ved hjelp av storytellingteknikker og filmproduksjon.

Innhold

Forelesninger

Workshops

Presentasjoner
Enkeltvis og gruppejobbing

Prosjektoppgave

Underveis vil det bli gitt ukentlige oppgaver. Disse oppgavene vil gi studentene større erfaring og kunnskap rundt fortellerteknikk og programvare muligheter. Det vil jobbes mot en større produksjon til avsluttende innlevering og presentasjon.

Verktøy

Adobe CS Premiere (After Effects etter behov)

Eksamen/vurdering

En siste film skal leveres til presentasjon.
Kurset bedømmes til Bestått - Ikke bestått, jf. forskift for masterstudiene ved AHO § 6-14.

Anbefalt pensum

The Visual Story: Creating the Visual Structure of Film, TV and Digital Media, Bruce Block

Basics Film-Making 04: The Language of Film Robert Edgar-Hunt, John Marland, Steven Rawle
Understanding Comics: The Invisible Art, Scott Mccloud