Norske tektoniske trebyggingstradisjoner

Type kurs Fordypningskurs
Emnekode 80 401
Institutt Institutt for form, teori og historie
Undervisningsspråk Norsk og engelsk
Semester og år Vår 2014
Studiepoeng 6
Maks studenter 15
Tilhørende kurs Studiokurs (24 sp)
Kursansvarlig Amanuensis Kolbjørn Nesje Nybø

Krav til forkunnskaper

Bestått grunnundervisning

Tema

På dette kurset defineres begrepet ”arkitektur” som både byggekunst og byggeskikk.


Økende interesse for regional arkitektur gjør det igjen interessant å studere røtter i lokal arkitektur.


Å lage god arkitektur krever stor kunnskap om lokale arkitekturtradisjoner, og kurset skal øke kunnskapen om den norske arkitekturtradisjon.

Gjennom å studere typiske trekonstruksjoner av høy kvalitet, vil vi bli sikrere på våre arkitektoniske røtter og identitet.


En hovedhensikt med kurset er å få praktisk håndverkserfaring, og derfor skal vi bygge et grindbygg i full størrelse.


Men kurset ønsker også å sette denne praktiske erfaringen i et teoretisk perspektiv.

Derfor vil bygningene også bli sett på som resultat av bevisste målrettede handlinger.med utgangspunkt i de midler og forutsetninger som eksisterte da de ble utviklet.
Videre drøftes også begreper som
”håndverksbåren kunnskap” og “egenskaper”.


Læringsmål

Kurset skal øke studentenes forståelse for norske trebyggingsprinsipper og -teknikker, og gjøre dem i stand til å:


- identifisere bygningene i forhold til en relevant kulturell og teknisk kontekst.


- forklare bygningenes oppbygging og håndverksteknikker.


- anvende sin kunnskap ved å delta i byggingen av et grindbygg i full scala.

- skrive en kort vitenskapelig artikkel med litteraturhenvisninger om et relevant teknisk tema.

Innhold

Første del av kurset består av forelesninger om og drøftinger av ulike trebyggingsteknikker og konstruksjonstyper.


Paralellt med dette bygger studentene modeller av konstruksjonsprinsipper, og skriver en vitenskapelig artikkel om et relevant tema.

Kursets litteratur og drøftinger danner et viktig grunnlag for både artikkel og modell.

Oppgavene skal leveres før fordypningsuken, og presenteres og diskuteres i plenum.

Fordypningsuken er svært intensiv og viktig på dette kurset. Da bygger vi et grindbygg i full scala.

Prosjektoppgave

Bygging av modell.

Skrivíng av en vitenskapelig artikkel.
Bygging av grindbygg i full scala.

Verktøy

Moodle

Eksamen/vurdering

Deltagelse på forelesninger og drøftinger.

Deltagelse på bygging i full scala.

Levert vitenskapelig artikkel.
Levert modell.
Kurset bedømmes til Bestått - Ikke bestått, jf. forskift for masterstudiene ved AHO § 6-14.

Anbefalt pensum

Schjeldrup, Helge og Nils Georg Brekke. Hus på vestkysten gjennom 4000 år. Bergen/Stavanger 1997

ISBN 82-90052-53-7

Storsletten, Ola. En arv i tre : de norske stavkirkene. hovedfotograf Yasuo Sakuma. Oslo : Aschehoug, c1993.

ISBN:82-03-22006-1