Byer i kart og modeller

Type kurs Fordypningskurs
Emnekode 80 401
Institutt Institutt for form, teori og historie
Undervisningsspråk Norsk og engelsk
Semester og år Vår 2014
Studiepoeng 6
Maks studenter 15
Tilhørende kurs Studiokurs (24 sp)
Kursansvarlig Forsker Victor Plathe Tschudi

Krav til forkunnskaper

Bestått grunnundervising

Tema

Dette kurset handler ikke om hvordan byer gjennom tidene forandrer seg men om hvordan kart og modeller har forandret byene. Fra antikken til i dag underlegges byfremstillinger ulike retoriske og idealiserende grep. Utopier, rekonstruksjon og moralske exemplum er noen av de fremstillingene byer ikles og som kurset skal gjennomgå. Grafiske plansjer og guidebøker så vel som bymodeller i gips, bronse og terrakotta inngår i materialet.
Kurset har til hensikt å undersøke avdekke de politiske, sosiale og estetiske strategiene som ligger til grunn for gjengivelser av byer gjennom historien. Et særlig fokus vil rettes mot Roma og på et utvalg sentrale representasjoner av byen som inkluderer Pirro Ligorios rekonstruksjon utgitt i 1561 og Italo Gismondi’s gipsmodell påbegynt i 1932, laget på bestilling av fascistregimet. Men også andre byer og by-gjengivelser, fra Jerusalem til New York, vil gjennomgås.

Læringsmål

Kurset gir en innføring i kartografisk analyse, historisk tenkning i tillegg til å bevisstgjøre studentene om forholdet mellom tekst og terreng, mellom modell og metropol. Undersøkelsen av hvordan material, størrelse, og utsnitt former bybilder vil resultere i en praktisk oppgave.

Innhold

Kurset er basert på en workshop med forelesninger og diskusjon. Et bredere spektrum av aktiviteter er knyttet opp mot gjesteforelesninger, seminarer, og utstilling i regi av forskningsprosjektet Topos & Topography (OCCAS). En ekskursjon til Roma er også påtenkt.

Prosjektoppgave

Prosjektoppgaven består i en kort tekstlig presentasjon samt i en praktisk oppgave relatert til modellbygging og utstilling.

Eksamen/vurdering

Vurdering av studentene er basert på deltagelse og innsats samt på avsluttende oppgave.
Kurset bedømmes til Bestått - Ikke bestått, jf. forskift for masterstudiene ved AHO § 6-14.

Anbefalt pensum

Pier Vittorio Aureli, The Possibility of an Absolute Architecture, (Cambridge MA–London, The MIT Press, 2011)
, chapters 3 & 4
Howard Burns, “Pirro Ligorio’s Reconstruction of ancient Rome” in Pirro Ligorio artist and antiquarian, ed. Robert W. Gaston (Milan, Silvana Editoriale, 1988)

Ruth Eaton, Ideal Cities. Utopianism and the (Un) Built Environment, (London, Thames and Hudson, 2002)

Oliver Elser and Petert Cachola Schmal, The Architecture Model: Tool. Fetish, Small Utopia (Scheidegger & Spies/Deutsche Architekturmuseum, 2011)

Victor Plahte Tschudi, “Plaster Empires: Italo Gismondi’s Model of Rome” Journal of the Society of Architectural Historians, vol. 71, no. 3 (2012), pp. 388–405.
Kun på AHO
Hals, H. (1929). Fra Christiania til Stor-Oslo: et forslag til generalplan for Oslo. Oslo: Aschehoug.

Aspen, J. (2003). Byplanlegging som representasjon: en analyse av Harald Hals' generalplan for Oslo av 1929 (Vol. 7). [Oslo]: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Hals, H. (1929). Fra Christiania til Stor-Oslo: et forslag til generalplan for Oslo. Oslo: Aschehoug.