Assosiativ modellering i arkitekturprosjektering

Type kurs Fordypningskurs
Emnekode AF39
Institutt Institutt for arkitektur
Undervisningsspråk Engelsk
Semester og år Vår 2014
Studiepoeng 6
Maks studenter 24
Tilhørende kurs Studiokurs Chile 1:1 (24 sp)
Kursansvarlig Professor Michael Hensel

Krav til forkunnskaper

Bestått grunnundervisning

Tema

I dette temakurset introduseres studentene til assosiativ modellering i Grasshopper til et nivå hvor de lærte ferdigheter kan brukes i et designprosjekt. Studentene vil jobbe individuelt eller i små grupper.
90% frammøte er et krav. Det er nyttig hvis studentene har noe kjennskap med Rhino.

Læringsmål

Studenten vil lære:
- Hvordan utvikle en logikk for modellering i et assosiativt modelleringsmiljø (Grasshopper – paramterisert design)
- Ferdigheter til å utnytte assosiativ modellering i et designprosjekt
Fordypningskurset gir kunnskaper, ferdigheter og begrepsforståelse knyttet til ovennevnte

Innhold

Metodene for undervisning omfatter:
- Forelesninger;
- Veiledning og ”workshops” innen assosiativ modellering i Grasshopper;
- Hands-on med veiledning, individuelle og kollektive diskusjoner;

Prosjektoppgave

Presentere bygningsmodellen som er utviklet i løpet av kurset sammen med en loggbok som dokumenterer utviklingen.

Verktøy

Rhino and Grasshopper programvare.

Eksamen/vurdering

Vurderingen av arbeidet vil foregå på grunnlag av arbeidet produsert av studenter og den endelige presentasjonen. Studentene forventes å produsere et trykket dokument som beskriver på en detaljert måte den enkelte arbeidsprosess gjennomført i fordypningskurset, og også en CD med alle digitale filer og illustrasjoner knyttet til oppgaven.
90% frammøte.
Kurset bedømmes til Bestått - Ikke bestått, jf. forskift for masterstudiene ved AHO § 6-14.

Anbefalt pensum

Obligatorisk pensum

Andy Payne, Grasshopper Primer 2nd
 Edition (free download)

Zubin Khabazi, Generative Algorithms with Grasshopper Version 2.0 (free download)

Anbefalt litteratur

Grasshopper Webinars