Utsikt til fremtiden: Energipositive bygninger

Type kurs Fordypningskurs
Emnekode 40 402
Institutt Institutt for arkitektur
Undervisningsspråk Norsk og engelsk
Semester og år Vår 2014
Studiepoeng 6
Maks studenter 20
Tilhørende kurs Studiokurs (24 sp)
Kursansvarlig Professor Marius Nygaard

Krav til forkunnskaper

Bestått grunnundervisning

Tema

Kurset vil gi en oversikt over arkitektoniske strategier og bygningsmessige løsninger for plusshus, dvs, bygninger som innenfor et definert livsløp produserer mer energi enn den som medgår til produksjon og bruk av bygningen. Simuleringer av energiforbruk og klimagassutslipp vil bli presentert og prøvd. Systemer og komponenter for oppvarming, ventilasjon, belysning (inkl. dagslys) og utnyttelse av fornybare energikilder vil blir beskrevet. Kurset leder opp til en avsluttende kursuke der studentene tegner utkast til en energipositiv bygning.

Læringsmål

Kunnskaper om arkitektoniske strategier som er relevante for energipositive bygninger (plusshus). Kjennskap til og erfaring i bruk av verktøy for simulering av energibehov og CO2-utslipp, Kunnskaper om kontrollsystemer for inneklima og energibruk. Oversikt over systemer for utnyttelse av fornybare energikilder og miljøspørsmål knyttet til materialvalg i bygg.

Innhold

Forelesninger og workshops ledet av AHOs lærere i samarbeid med eksperter fra Powerhouse-alliansen og andre deltakende organisasjoner og organer.

Prosjektoppgave

Liten, energipositiv bygning.

Eksamen/vurdering

Innlevering og evaluering av konkurranseutkast for energipositiv bygning. Utkastene skal produseres i løpet av den avsluttende kursuken. Krav til innlevering vil bli tilpasset til tilgjengelig tid. Kurset bedømmes til Bestått - Ikke bestått, jf. forskift for masterstudiene ved AHO § 6-14.

Anbefalt pensum

Forelesningene vil være tilgjengelige på Moodle.
Litteraturliste vil bli utarbeidet.