Arkitektur og film; Kroppens og rommets morfologi VII

Type kurs Fordypningskurs
Emnekode AF5
Institutt Institutt for arkitektur
Undervisningsspråk Norsk og engelsk
Semester og år Høst 2013
Studiepoeng 6
Maks studenter 12
Tilhørende kurs Valgfritt studiokurs (24 sp)
Kursansvarlig Professor Rolf Gerstlauer

Krav til forkunnskaper

Bestått grunnundervisning

Tema

Tilvirkning og representasjon av arkitektonisk rom i film/video:

En teoretisk og praktisk undersøkelse mot et diskursivt rom i video/film.

 - Arkitektonisk kropp og rom i film har siden filmens begynnelse inspirert og påvirket arkitektonisk praksis. Nye produksjons- og representasjonsteknikker i 3D-verktøyer, spill, film og video fortsetter å utfordre vår forståelse for, og utvikling av det arkitektoniske rommet.

 - Fordypningskurset ”Arkitektur & Film” skal sette fokus på kroppens og rommets morfologi undersøkt i fotografiske og bevegelige bilder. Kursets mål er å videre forstå, påvirke og kritisk utvikle det arkitektoniske rommet gjennom en fenomenologisk og perseptuell tilnærming.

 - Kurset anvender videokamera og redigeringsverktøy som kreative redskaper til individuelt å observere, registrere og tolke ulike situasjoner og fenomener og med målet om på ny informere en romlig arkitektur.
 - I en avsluttende eksperimenterende workshop i video editering skal den individuelle erfaringen søke å argumentere for en tilvirkning og representasjon av arkitektonisk rom på film – et rom som ikke kan eksistere utenfor filmen/video.

Læringsmål

Studenten får en introduksjon til teorier innen arkitektur, film og video knyttet til kursets tema. Praktiske øvelser vil gi en grunnleggende opplæring i bruk av digitalvideokamera og redigeringsverktøy (Adobe Premiere) som registrerings-, observerings- og fortolkningsredskap. Gjennom øvelser, forelesninger og diskusjoner gis studenten mulighet til å se på bruk av kamera/redigeringsverktøy som arkitektoniske hjelpemiddel for å føre en avansert, eksperimentell prosjektering basert på en aktuell, kritisk arkitekturdiskurs.

Innhold

Kurset starter med en historisk, teoretisk og filosofisk diskusjon om film generelt, og om kinematisk representasjon av det arkitektoniske rommet i sær. Studentene introduseres til emnet via en forelesningsrekke, litteratur og en serie med film og videovisninger.
Øvelser i videoskissering* og videoeditering oppøver studentenes praktiske ferdigheter og innsikt i forholdet mellom rom og bilde, og rom i bilde.
En kursdag består typisk av en forelesning, visning av film/video, produksjon og diskusjon av videoskisser.
*Video-skisser (å tegne, drodle og male med video).

Prosjektoppgave

En avsluttende fordypningsuke gir mulighet for leken og reflektert produksjon av arkitektonisk rom i film.

Verktøy

Studentene jobber individuelt med oppgavene og leverer i slutten av dagen. Produsert material diskuteres i plenum. På to av dagene settes fokus på opplæring i bruk av programvare for video redigering (Adobe Premier Pro). Avsluttende uke har et eget program.

Eksamen/vurdering

Studentene bedømmes på bakgrunn av deltakelse, studieprogresjon og ukentlige innleveringer/gjenomgåelser.

Innleveringer består av video/film, tekst, foto og 2D/3D visualiseringer.
Kursets materiale / samlet produksjon skal publiseres. Endelig prosjekt bedømmes av ekstern sensor. Kurset bedømmes som bestått/Ikke bestått, jf. forskift for masterstudiene ved AHO § 6-14.

Anbefalt pensum

Tekst og artikler utleveres og diskuteres i plenum på kursdagene.
Anbefalt literatur:

Aumont, J. (1997). The image. London: British Film Institute.

Barthes, R., & Heath, S. (1977). Image, music, text. London: Fontana Press.

Derrida, J. (1987). The truth in painting. Chicago: University of Chicago Press.

Godard, J.-L., & Ishaghpour, Y. (2005). How video made the history of cinema possible. I: Cinema: the archeology of film and the memory of a century. Oxford: Berg.
[Lenke til Google books].

Viola, B., & Violette, R. (1995). Reasons for knocking at an empty house: writings 1973-1994. Cambridge, Mass.: Anthony d'Offay gallery.

 

Film/Cinema – history/theory

Arnheim, R. (1957). Film as art. Berkeley, Calif.: University of California Press.

 

Faure, E. (1923). The art of cineplastics. Boston: The Four Seas Company.

Tarkovskij, A. (1987). Sculpting in time: reflections on the cinema. Austin: University of Texas Press.

 
Taylor, R., & Ėjzenštejn, S. M. (1998). The Eisenstein reader. London: BFI Publishing.

 

Cinema & Architecture

Keiller, P. (2007). Film as spatial critique. I: Rendell, J. (2007). Critical architecture . London: Routledge .
[Følg denne lenken for å se kapittelet i Google books].

Neumann, D., & Albrecht, D. (1996). Film architecture: set designs from Metropolis to Blade runner. Munich: Prestel.

 

Penz, F., & Thomas, M. (1997). Cinema & architecture: Méliès, Mallet-Stevens, multimedia. London: BFI Publ.

 

Schöning, P. (2006). Manifesto for a cinematic architecture. London: Architectural Association.

 

Schöning, P., Löffler, J., & Azevedo, R. (2009). Cinematic architecture. London: AA Publications.

 

Toy, M. (1994). Architecture & film. London: Academy Editions.

 

Architecture and animation

Fear, B. (2001). Architecture + animation. London: Wiley-Academy.

Sist oppdatert 05.04.2013
Semester Høst
Klar for publisering Ja