Konstruksjoner, materialer og produksjonsmetoder - STRUMA

Type kurs Fordypningskurs
Emnekode AF20
Institutt Institutt for arkitektur
Undervisningsspråk Norsk og engelsk
Semester og år Høst 2013
Studiepoeng 6
Maks studenter 15
Tilhørende kurs Studiokurs (24 sp)
Kursansvarlig Professor Bjørn N. Sandaker

Krav til forkunnskaper

Bestått grunnundervisning.

Tema

Kurset vil identifisere og diskutere marginale og avanserte konstruksjoner i arkitekturen, samt deres materialbruk og teknologianvendelse. Å forstå beslutningskjeden fra designproblem til materialvalg, produksjon og bygging blir viktig. Hensikten med kurset er å gi kunnskaper om konstruktive muligheter, materialer og produksjonsteknologier utover det dagligdagse, for derved å tjene som inspirasjon og støtte for studiokursene ved Institutt for arkitektur. Kursets mer spesielle fokus vil bli utdypet og avgjort i god tid før endelig påmelding.

Læringsmål

Etter endt kurs skal studentene ha designrettet innsikt i visse materialer og teknologier som er tilgjengelige, men ikke i vanlig bruk. Kursdeltagerne skal et større vokabular av konstruktive og materialmessige muligheter, og ha oppøvet evnen til å tenke utradisjonelt.

Innhold

Kursformen blir forelesninger, litteratur- og tidsskriftstudier, besøk i produksjonsbedrifter samt mulighet for verkstedarbeide. Studentene blir delt i grupper med hvert sitt område for spesialstudier (arkitektur, materialkunnskap, tilvirkning etc.), og vil innhente detaljopplysninger som fremstilles i en rapport og legges frem for kurset.

Eksamen/vurdering

Som grunnlag for bedømmelsen teller oppmøte ved forelesninger og andre kursaktiviteter, aktiv deltagelse, samt godkjent rapport.
Kurset bedømmes til Bestått - Ikke bestått, jf. Forskift for masterstudiene ved AHO § 6-14.

Anbefalt pensum

Obligatorisk pensum:
Bechthold, M. (2008). Innovative surface structures: technology and applications. Abingdon: Taylor & Francis.

Anbefalt litteratur:
Ashby, M. F., & Johnson, K. (2002). Materials and design: the art and science of material selection in product design. Amsterdam: Butterworth-Heinemann.

Bell, V. B., & Rand, P. (2006). Materials for architectural design. London: Laurence King Publ.

Bjerregaard Jensen, L. M. (2008). B 150: civil engineering futures. Copenhagen: DTU Civil Engineering.

Brookes, A. J., & Poole, D. (2004). Innovation in architecture. London: Spon Press.

Fernandez, J. (2006). Material architecture: emergent materials for innovative buildings and ecologicalconstruction. Amsterdam: Elsevier.

Lefteri, C. (2004). Metals: materials for inspirational design. Mies: RotoVision.

Lefteri, C. (2006). Materials for inspirational design. Mies: Rotovision.

Nijsse, R. (2003). Glass in structures: elements, concepts, designs. Basel: Birkhäuser.