Design som forandrer

Type kurs Fordypningskurs
Emnekode IDEF11
Institutt Institutt for design
Undervisningsspråk Norsk og engelsk
Semester og år Høst 2013
Studiepoeng 6
Maks studenter 18
Tilhørende kurs Valgfritt fordypningskurs (6 sp)
Kursansvarlig Universitetslektor Hans Gerhard Meier

Krav til forkunnskaper

Bestått grunnundervisning

Tema

Design som forandrer har til hensikt å utfordre studentene til å tenke nytt og utforske ukjente muligheter for produkt og tjeneste utvikling. Studentene oppfordres til å jobbe diskursivt og fokusere på prosess fremfor et realistisk resultat. Kurset har som formål å bedre studentens forståelse og innsikt i sluttbrukers behov og ønsker. Industridesignere står i dag overfor nye utfordringer i forhold til å kunne oppnå god og relevant brukerinnsikt. Tidligere eksisterte det klare forbrukerkategorier og målgruppesegment som produkt og tjenester kunne utvikles i forhold til. De tradisjonelle målgruppene tilhører fortiden. Faktorer som alder, kjønn, intekt og geografi er ikke lenger en sikker faktor for målgruppers tilhørighet. For å bedre kunne forstå forbrukeren må designere løse problemer med et større referansegrunnlag og innsikt. Kravet til relevans og nyskapning er skjerpet.

Det vil bli lagt vekt på engasjement og nysgjerrighet. Vet du virkelig hvem du designer for og hva de vil ha?
Kurset har som mål å hjelpe deltakerne med å utvikle tjeneste- og/eller produktkonsept med høy relevans og som tilfredsstiller et reelt behov i et reelt marked.

Læringsmål

Diskusjon og kritisk refleksjon til egen prosess er viktig i dette kurset. Metoder for bedre å finne svar på hva brukerenes behov virkelig er har stort fokus. De ulike metodene vil gi studentene et større register å innhente denne informasjonen.

Innhold

Forelesninger, workshops, mindre oppgaver og avsluttende innlevering.
Kurset vil bli delt opp i to hovefaser; undersøkende og engasjerende fase som avsluttes med etterprøving og presentasjon

Prosjektoppgave

Noe mindre gruppearbeid og presentasjon, avsluttes med individuell presentasjon av selvvalgt prosjekt.

Verktøy

Ulike former for prototyping, informasjonsgrafikk og presentasjonsprogramvare.

Eksamen/vurdering

Powerpoint presentasjon av eget prosjekt.
Kurset bedømmes til Bestått - Ikke bestått, jf. forskift for masterstudiene ved AHO § 6-14.

Anbefalt pensum

Anbefalt Litteratur:

This is Service Design Thinking, Stickdorn/Schneider

Designing For Social Change, Andrew Shea

Material Change, Eve Blossom
Design Without Boarders — Creating Change, Norsk Form
Det vi også bli referert til digitalt materiale.