Kritisk fiksjon

Type kurs Fordypningskurs
Emnekode FTHF23
Institutt Institutt for form, teori og historie
Undervisningsspråk Norsk og engelsk
Semester og år Høst 2013
Studiepoeng 6
Maks studenter Ubegrenset
Tilhørende kurs Studiokurs (24 sp)
Kursansvarlig Universitetslektor Espen Vatn

Krav til forkunnskaper

Bestått grunnundervisning

Tema

Dette seminaret utforsker fiksjons evne til å utvikle og oppdage polemikk, kritikk og debatt i faget og dets direkte deltagelse i arkitekturens materielle tilstand.
Fisksjon kan åpne opp uventede metoder for identifisering, konfrontasjon og formidling av polemikk i dagens arkitektoniske debatt. Vi vil studere bruken av fiksjon i arkitektonisk produksjon, litterære produksjon knyttet til arkitektur, politisk omstridte landskap og økologier, bedrifter, myndigheter og andre organisasjoner.

Tekst og arkitektur har i historien krysset i mange punkter, fra avhandlingen til spredning av manifester i det 20. århundre og til slagordet. Men den direkte sammenhengen av fiksjon til arkitekturens diskurs og produksjon er et mindre undersøkt tema. Fiksjon kan være medvirkende i etableringen av kunnskap og kreative utvikling i faget og tilrettelegge nye perspektiver og teorier i feltet. Fra lineære fortellinger til flere fortellinger som overlapper hverandre, til nytenkning av vår fortid, og nye beskrivelser av dagens arkitektur, finnes det flere måter for fiksjon til å operere i arkitektonisk diskurs og praksis.

Fiksjon og historier er dessuten innebygd i bygninger, fra utarbeiding av programmet til dags og - livssyklus av bygninger.

Bruk av fiksjoner i arkitektur har også muligheten til å skape et grunnlag for arkitekter å være enig og uenig i etableringen av kollektive tanker.
Det er viktig å påpeke at fiksjoner, metaforer, fortellinger, bilder vi bruker alltid ligger innenfor en ideologi. Fiksjon handler også om hvordan man beskriver verden, hvordan man finner opp og oppretter verden man ønsker eller kritiserer. Fiskjon et sett med idealer satt sammen til en fortelling som uttrykker hvordan du vil operere som arkitekter i verden. Derfor vil hver student gjennom skriving, forskning og produksjon av en metode for formidling bringe sine synspunkter og tanker om arkitektur til forgrunnen: En kritisk fiksjon.
Case studies:
• Arkitekter dom skriver fiksjon som grunnlag for å produsere arkitektur, som i arbeidet John Hejduk, Bernard Tschumi, Superstudio, Archizoom blant andre.
• Arkitektur basert på fiksjon / litteratur, som i arbeidet Massimo Scolari, Raimund Abraham blant andre.
• Litterær fiksjon basert på et stykke arkitektur, som i arbeidet til JG Ballard, Philip K. Dick, Clifford Simak blant andre.
• Lage en ny teori om arkitektur ved å skrive om fortiden, en begrunnelse for en ny arkitektur. Denne metoden gjør påstander om historien og gjør historisk revisjon, og er funnet i manifester på 1920-tallet blant andre steder.
• Studier av fiksjon brukt av bedrifter og organisasjoner manifestert i arkitektur og urban form, til stede i studier av Keller Easterling, David Harvey, Felicity Scott blant andre.
• Studier av arkitekter som benytter fiksjon som et politisk potensial, i verk av Ant-Farm, Bernadette Corporations, BHQF blant andre.
• Studier av para-fiksjoner - prosjekter som opererer både som virkelighet og fiksjon, Walid Raad, Michael Bloom blant andre.

Læringsmål

Ved komplettering av denne klassen skal studenten være i stand til å diskutere kritisk forholdet mellom tekst og fiksjon til arkitektur.
Studentene vil få erfaring med 'case study' undersøkelser. Studentene vil også få læring i å gjenkjenne kvaliteter i tidligere arbeid som kan være produktive i sitt eget arbeid.
Klassen vil også gi læring generelt akademisk kunnskap som riktig bruk av kildehenvisning og metodikk.

Innhold

Forelesninger, leseoppgaver, oppgaveskriving, diskusjoner i klassen, seminarer og inviterte gjesteforelesninger.

Prosjektoppgave

Seminaret har to faser:
FASE 1: (27.08.13 - 15.10.13) Arbeidet i seminaret vil først være undersøkelser av utvalgte case-studier og skrive et 5 siders essay som fanger ideen om temaet og presenterer en ide for hvordan dette kan generere et nytt individuelt prosjekt.
FASE 2: (15.10.13 - 12.11.13) Den andre delen av semesteret vil være å lage ditt eget prosjekt. Dette prosjektet er en bok som bygger på tankene og metodene som ble utvilket og studert i fase 1. Boken er et design problem i seg selv, og det vil bli lagt vekt på forholdet mellom formen til boken og innholdet.

Verktøy

Lesning og skriving.

Eksamen/vurdering

Deltakelse og tilstedeværelse i klassen, fase 1 oppgave (minimun 5 sider) og fase 2 avsluttende oppgave / avsluttende prosjekt (minimun 5 sider).
Ekstern kritiker for mid-term og siste gjennomgang.
Studentene i klassen vil bli vurdert til bestått - ikke bestått, se dokumentet for masterstudier ved AHO, § 6-14

Anbefalt pensum

Et kompendium kommer til å bli delt ut ved begynnelsen av semesteret som inneholder utvalgte tekster fra følgenede bøker:
• Keller Easterling (2005). Enduring Innocence: Global Architecture and Its Political Masquerades. Cambridge, Massachusetts: MIT Press. 241.

• K. Michael Hays ed. (1998). Architecture Theory Since 1968. Cambridge, Mass: MIT press. 807.

• Ulrich Conrads (1970). Programs and manifestoes on 20th-century architecture. Cambridge, Mass: MIT press. 192.

• Felicity Scott (2007). Architecture or Techno-utopia : Politics After Modernism. Cambridge, Mass: MIT press. 347

• J.G. Ballard (1975). High Rise. London: Jonathan Cape. 204.

Hver student vil også få spesifikke tekster som omhandler deres individuelle prosjekter.