Norsk designhistorie: Hovedtrekk og utfordringer

Type kurs Fordypningskurs
Emnekode FTHF16
Institutt Institutt for form, teori og historie
Undervisningsspråk Norsk
Semester og år Høst 2013
Studiepoeng 6
Maks studenter 30
Tilhørende kurs Studiokurs (24 sp)
Kursansvarlig Professor Jan Michl

Krav til forkunnskaper

Bestått grunnundervisning

Tema

Kurset presenterer hovedtrekk i norsk designhistorie gjennom presentasjon og drøfting av utvalgte fagområder som møbeldesign, ergonomi, bildesign, belysning, båtdesign, grafisk design, designkontorenes oppdrag for norsk industri, interaktiv design, norsk design fra empiretiden, interiørdesign fra rundt 1900, samt norsk designforskning i internasjonalt perspektiv. Hvert fagområde presenteres av én IDE/FTH-lærer, som har arbeidet innenfor, eller forsket om fagområdet.

Læringsmål

Deltakende design- og arkitekturstudenter skal etter endt kurs ha tilegnet seg dypere kunnskap om og ny innsikt i utvalgte fagområder og utfordringer innen norsk design, drøftet i et historisk perspektiv. Ved å oppnå bedre kjennskap til norsk designhistorie blir også studentenes faglige identitet styrket.

Innhold

Kurset består fremfor alt i PowerPoint-baserte foredrag av inviterte foredragsholdere.

Verktøy

PowerPoint baserte forelesninger med etterfølgende diskusjon

Eksamen/vurdering

Muntlige gruppepresentasjoner av gitte oppgaver, over en uke, med sensorer til stedet.
Kurset bedømmes til Bestått - Ikke bestått, jf. forskift for masterstudiene ved AHO § 6-14.

Anbefalt pensum

Høisæther, Ole Rikard. Design på norsk : Fra Nøstetangen til Norway Says. Oslo: Damm, 2005.

Wildhagen, Fredrik & Leena Mannila. Formgitt i Norge

Oslo: Unipub, 2012.