Urbane utfordringer i Sør

Type kurs Fordypningskurs
Emnekode ULF5
Institutt Institutt for urbanisme og landskap
Undervisningsspråk Engelsk
Semester og år Høst 2013
Studiepoeng 6
Maks studenter 15
Tilhørende kurs Studiokurs Redesigning Kariakoo: Scarcity, creativity and transformation of Urban Place in the South.
Kursansvarlig Professor Edward Robbins

Krav til forkunnskaper

Bestått grunnundervisning

Tema

Kurset utforsker den raske urbaniseringens underliggende årsaker, ulike bestrebelser for å møte utfordringene de reiser og hvilken rolle arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere har i dette. Eksempler fra øst-Afrika vil særlig bli benyttet som grunnlag for analyse og diskusjon. (Se engelsk kursbeskrivelse.)

Læringsmål

Teoretisk innsikt om viktige temaer og utfordringer i sør.
Praktisk kunnskap om ulike måter å motvirke fattigdom, sprawl og andre typisk urbane problemer.

Innhold

Kurset vil omhandle både teoretiske tekster, mer beskrivende redegjørelser av ulike bymessige sammenhenger så vel som praktiske perspektiver på den raske urbaniseringens største utfordringer. Undervisningen vil være basert på forelesninger, seminarer, workshops, og designoppgaver.

Prosjektoppgave

There will group design exercises based on the lectures, discussions and readings.
Gruppevis designoppgave med utgangspunkt i forelesninger, diskusjoner og litteratur.

Eksamen/vurdering

Kurset vil inneholde kortere gjennomganger av relevant litteratur så vel som fokusere på et design- eller policy-basert prosjekt som, på bakgrunn av relevant materiale fra pensum eller seminardiskusjoner, vil omhandle en spesifikk utfordring eller et særskilt tema.
Kurset bedømmes til Bestått - Ikke bestått, jf. forskift for masterstudiene ved AHO § 6-14.

Anbefalt pensum

Vil foreligge ved semesterstart.