40 306 Tropisk arkitektur

Forkunnskapskrav

Kurset er kun tilgjengelig for studenter tatt opp til SCS Galapagos studiokurs

Emneinnhold

Tropisk arkitektur omfatter bygninger som er spesielt utviklet for tropisk klima, med mål om et komfortabelt inneklima uten for høyt energibruk til f.eks. kjøling.

Studentene vil lære om ulike prinsipper som kjennetegner god arkitektonisk utforming i et tropisk klima. Kurset vil også gi de ferdighetene som trengs for å analysere en spesifikk arkitektonisk situasjon og tilby tilstrekkelig designløsninger til at god kvalitet og godt miljø kan garanteres.

Noen av de viktigste arkitektoniske prinsipper som gjelder for tropisk arkitektur er enkle å nummerere:
( 1 ) Skygge for solen og beskytter mot regn ved hjelp av tak, takutstikk , verandaer etc.
( 2 ) Benytte dobbelt taksystem for å begrense oppvarmingen og for å tillate varm luft å unnslippe.
( 3 ) Bruke materialer med høy termiske masse (materialer som tar opp varme i løpet av dagen og avgir den sakte i løpet av natten)
( 4 ) Begrense eksponering for sol på øst og vestfasaden, slik at opp- og nedadgående sol ikke trenge inn og varme opp huset
( 5 ) Åpne huset mot rådende vindretning og lette passasjen av kjøling bris
( 6 ) Plassere åpninger i/under taket slik at varm luft unnslipper
( 7 ) Heve strukturen over bakken for å unngå invasjon av insekter, skadedyr og flom.

Forventet læringsutbytte

1. Forstå behovet for tilstrekkelig klimatisk design.
2. Forstå sammenhengen mellom arkitektonisk utforming og et tropisk klima
3. Å studere det interessante mangfoldet vi finner på jorden som følge av at hvert sted, som hver person, har sine spesifikke egenskaper og forutsetninger.
4. Reflektere over og lære av lokal, folkelig arkitektur som et middel til å forstå løsninger på klima hvis opprinnelse stammer fra en knapphetstilstand
5. Bli kjent med kreative arkitektoniske løsninger som følge av knapphet.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Kurset vil bestå av en rekke foredrag og filmer som vil introdusere emnet. Hver student vil bli bedt om å velge en bygning som studenten verdsetter. Bygningen må være plassert i et tropisk klima. Basert på denne bygningen skal studenten gjennomføre en detaljert studie hvor hun/han beskriver i detalj de teknikker hjelpemidler bygningen benytter for å takle lokale klimatiske forhold. Under utviklingen av kurset skal hver student presentere sin studie i seminarøkter som et middel for å vurdere fremdriften og kvaliteten på innholdet.

Arbeidsinnsats :
Kurset er i stor grad basert på individuell forskning og initiativ. Selv om forskningen vil bli veiledet av læreren, vil studien i stor grad være selvmotivert. Studentene forventes å delta på alle forelesninger, workshops og seminarer.

Emneansvarlig

Christian Hermansen

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse Kommentar
Prosjekt

Kurset er i stor grad basert på individuell forskning og initiativ. Selv om forskningen vil bli veiledet av læreren, vil studien i stor grad være selvmotivert. Studentene forventes å delta på alle forelesninger, workshops og seminarer.

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Prosjektoppgave Bestått / ikke bestått
Kommentar:

Hver student vil produsere en rapport om en tropisk bygning. Bedømmelsen av studenten vil være basert på den forståelsen av tropiske arkitektur som studenten avslører gjennom rapporten.

Læremidler

Maxwell Fry and Jane Drew, Tropical architecture, NY: R.E. Krieger, 1964

www.unesco.org/en/unitwin/access-by-region/asia-and-the-pacific/australia/unesco-chair-in-tropical-architecture-14

Joo Hwa Bay, Boon Lay Ong, Tropical Sustainable Architecture Social and Environmental Dimensions  2006, London: Arch Press, 2006.

H. le Roux, Building on the Boundary — Modern Architecture in the Tropics, Social Identities, Volume 10, Number 4, 2004.

Elizabeth Karol, and Vincent Voon Chin Lai, Climatic Design and Changing Social Needs in the Tropics: A Case Study in Kuching, Sarawak, Sustainability 2014, 6, 6278-6292.

Iain Jackson, Jessica Holland, The Architecture of Maxwell Fry and Jane Drew, Farnham: Ashgate 2014.

Ola Uduku, Modernist architecture and ‘the tropical’ in West Africa: The tropical architecture movement in West Africa, 1948–1970, www.elsevier.com/locate/habitatint.

Shay Zak, New Tropical Classics, L.A.: Architecture/Interiors Press, 2011.

Lefaivre, Liane, Tzonis, Alexander e Stagno, Bruno. 2001. The Suppression and Rethinking of Regionalism and Tropicalism after 1945. [book author] Liane Lefaivre e Alexander Tzonis. Tropical Architecture – Critical Regionalism in the Age of Globalization. West Sussex : Wiley–Academy, 2001, cap. 2, pp. 14-58.

Moughtin, Cliff e Shirley, Peter. 2005. The environmental crisis and sustainable development. [book author] Cliff Mougtin e Peter Shirley. Urban design: Green dimensions. Second Edition. Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP; 30 Corporate Drive, Burlington MA 01803 : Architectural Press, 2005, 1.

Roux, Hannah le. 2003. The networks of tropical architecture. The journal of architecture. 2003, Vol. 8, pp. 337, 354.

Manuals of tropical housing and building part 1: climatic design / Otto Koenigsberger London: Longman, 1974

Roofs in the warm humid tropics / Otto Koenigsberger, Otto and Robert Lynn ( ArchitecturalAssociation Papers, 1) London: Architectural Association, 1965

Village housing in the tropics / Jane Drew, Maxwell Fry and Harry Ford London: Lund Humphries, 1947