60 403 Cartographie Culturelle

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Emneinnhold

Kurset er et samarbeid med Institute Francais og vil resultere i et bidrag til Oslo Arkitekturtriennale 2015, After Belonging, med tema knyttet til migrasjon og tilhørighet. Kurset vil ta utgangspunkt i workshopen Cartographie Culturelle som ble avholdt høsten 2015 på AHO og vil lete etter potensialet i skjæringspunktet mellom tomme hus i byen og migrerende kulturinstitusjoner. Studentene vil gjøre egen research og produsere innhold i form av tekst, tegninger og andre medier som skal være et eget bidrag til OSLO ARKITEKTURTRIENNALE 2016. En viktig problemstilling i kurset er potensialet i tomme/ ubrukte lokaler og hvordan det kan utløses, med en interesse for typologi, beliggenhet og andre kvalitetskriterier. Det er flere initiativer som jobber med lignende problemstillinger – i Oslo og internasjonalt – og det er et mål med kurset at studentene får oversikt over disse initiativene og hvordan de jobber. Samtidig er Oslo i en situasjon hvor mange kulturinstitusjoner flytter på seg, en situasjon hvis betydning er lite diskutert og problematisert utover de store etableringene i sentrum.

Kurset vil i tillegg til faste lærere ha forelesninger og verksteder med lærere fra LAN Architects, Institute Francais, L'Architecture d'aujourd'hui og andre med kunnskap om feltet.

Arild Eriksen og Joakim Skajaa er partnere og arkitekter i arkitektkontoret Eriksen Skajaa Arkitekter. Kontoret har engasjert seg i en rekke sosiale problemstillinger knyttet til by og bolig. De gir i tillegg ut bladet Pollen og underviser på AHO og BAS i Bergen. Eriksen Skajaa Arkitekter invitert til å stille ut på Nasjonalmuseet som en del av Oslo Arkitekturtriennale 2016 med et bidrag om asylmottak i Oslo.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal tilegne seg forståelse av potensialet i uutnyttet eiendom og betydningen av kulturelle institusjoner og deres migrasjon i byen. Øving i presentasjon i form av tekst og tegning og offentlig formidling.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Kurset består av forelesninger, litteraturstudier og søking etter relevant informasjon. Individuelle oppgaver/alternativt gruppearbeid vil ha som mål å kartlegge/beskrive situasjonen og skape fremstillinger som kan være et bidrag til triennalen.

Emneansvarlig

Joakim Skajaa, Arild Eriksen, Marianne Skjulhaug