60 608 Triennale Studio – Recycling Space “After Belonging”

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Emneinnhold

Kurset er tilknyttet Oslo Arkitektur Triennale (OAT) høsten 2016. Hovedoppgaven vil være å identifisere en urban setting og utvikle det offentlige potensiale i en eksisterende struktur/infrastruktur som skal transformeres gjennom omprogrammering og design til et “Space After Belonging’.
Lokalet skal fungere som en debatt- og diskusjonsarena, men kan også inkludere andre funksjoner og utfordre sin rolle i byen gjennom andre relevante aktiviteter i løpet av Triennalen.
Oslo Arkitekturtriennale 2016 har fokus på problemstillingen “After Belonging” A Triennale In Residence, On Residence and the Ways We Stay in Transit. Kuratorene beskriver tematikken slik:

‘….facing realities such as global migration, increased circulation of objects and information, and precarious conditions of transit, architects and designers need to develop new and alternative strategies for planning and shaping residential spaces – temporary and permanent homes – of tomorrow’s cities.’

Kurset vil utforske begrepet “After Belonging” med en fokus på tematikkens mangfold i en nordisk kontekst, og Oslo spesielt.
BI-/TRIENNIALISME; Parallelt med en lokal kartlegging, analyse og den konkrete designoppgaven, vil kurset sette fokus på fenomenet i en global skala. Vi vil undersøke evolusjonen av den raskt økende Biennale / Triennale kulturen i arkitektur og kunst; og se på implikasjonene for vertsbyene i forhold til branding strategier, byidentitet, lokal kort og lengre erspektiv.

Studioet vil engasjere 3 faser i utviklingen av en “research-based design”, både som gruppeoppgaver og individulelt prosjekt.
En avsluttende implementeringsfase holdes åpen avhengig av budsjett og juridiske rammer. Ett konsept vil utvelges av en jury, utvikles og implementert 1:1, på valgt tomt, eller om nødvendig, flyttet til alternativ lokalisering.

Fase 1_ Undersøke begrepet “After Belonging” og konseptets implikasjoner i en arkitektornisk of urban skala.
Fase 2_ Kartlegging av potensielle/tomme lokaler in the city of Oslo, relevant for implementerign av “After Belonging” programmet.
Fase 3_ “Recycling space”; design og transformasjon av en eksisterende struktur/infrastruktur til et “Space After Belonging”, til å benyttes i løpet av OAT 2016.
Fase 4_Implementering av valgt design strategi for OAT 2016

En studietur er planlagt til New York city, kombinert med en workshop in Havana, Cuba; vertsby til Havana Art Biennial 2015. Workshopen vil undersøke relaterte biennalestrategier av Havana Re-Generation. Studituren vil underøke relevante transformasjonsprosjekter og til å møte med de New York baserte kuratorene av OAT 2016; “After Belonging Agency”.

Forventet læringsutbytte

Kurset vil gi studentene mulighet til å utforske arkitektur og urbanisme i et utvidet felt. De vil introduseres til primær, historisk, kvantitativ og kvalitativ forskning i et lokalt og internasjonalt felt. I tillegg vil de jobbe kuratorisk og iscenesette arkitektur og arkitektoniske “events” i 1.1 i en urban ramme og som offentlig rom.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Gruppearbeid og individuelle oppgaver.
Tekstlesning, kartlegging, analyse - og forskningsoppgaver. Konseptuell prosjektutvikling, programmering og design.
Gruppe diskusjoner, pin ups, studio arbeid.

Emneansvarlig

Gro Bonesmo (Gro.Bonesmo@aho.no) og Léa-Catherine Szacka (Lea.Catherine.Szacka-Marier@aho.no)