70 700 Pre-Diplom Design

Forkunnskapskrav

Bestått 240 studiepoeng totalt

Anbefalte forkunnskaper

PreDip-kurset har som mål å hjelpe studentene til å utvikle en plattform for sitt diplomprosjekt, et grunnlag som gjør de i stand til å starte sin egen design- og utforskningsprosess fra et kunnskapsbasert og kritisk ståsted og med en klar plan. Valg av tema er opp til hver enkelt student og retningen prosjektet tar er i hovedsak et resultat av en konsultasjon mellom studenten og dennes veileder, instituttleder og kursets lærere.

Emneinnhold

PreDip-kurset har som mål å hjelpe studentene til å utvikle en plattform for sitt diplomprosjekt, et grunnlag som gjør de i stand til å starte sin egen design- og utforskningsprosess fra et kunnskapsbasert og kritisk ståsted og med en klar plan. Valg av tema er opp til hver enkelt student og retningen prosjektet tar er i hovedsak et resultat av en konsultasjon mellom studenten og dennes veileder, instituttleder og kursets lærere.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten;

Etter endt kurs skal studenten ha tilegnet seg:

- En reflekterende, konstruktiv og kritisk holdning til egne faglige interesser, styrker og svakheter.
- Evne til å presentere konsepter for så vel medstudenter som for potensielle veiledere og partnere.
- Evne til å utvikle et diplomprosjekt som kreves ved Institutt for design ved AHO.
- Evne til å omsette sin modenhet som designer på et nivå som gjør det sannsynlig å ende opp med et godt diplomprosjekt ved AHO.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Kurset vil inneholde en blanding av forelesninger, egen utforskning og skriving med presentasjoner og veiledning.