40 406 Steder og objekter

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kunnskaper i Rhino 3d er anbefalt men ikke obligatorisk.

Emneinnhold

Overgangen fra arkitektur som et materielt fag til en flytende praksis bestående av hybride tomter, digitale arbeidsrom og global sammenkobling har raskt endret ikke bare verktøyene arkitekter disponerer, men også måten de engasjerer denne nye praksisen intellektuelt.

Denne transformasjonen skifter noen av arkitekturens grunnleggende konvensjoner - stedene man tegner for, flaten som tegnes på, verktøyene man tegner med, og selve objektene som tegnes. Fra penn og papir til vektorer, mesher, nurbs og projeksjoner - nye digital verktøy er også avhengig av ny, digital, kritisk tenkning.

Det å kunne forme dette skiftet krever ikke bare en beherskelse av en kontemporær arbeidsflyt, men også det å kunne kritisk engasjere den teoretiske konteksten denne arbeidsflytene befinner seg i.

Kurset består av 6 øvelser. Hver øvelse består av en designoppgave sammenkoblet med en relevant tekst innenfor arkitektur, kritisk teori, kunst eller filosofi. Oppgavene behandler spesifikt temaene steder og objekter.

Studenter bes gjennom øvelsene å bade løse en teknisk designoppgave samtidig som man konstruerer et teoretisk argument inspirert fra de medfølgende tekstene gjennom deres egne beskrivelser og presentasjoner. Hver øvelse varer i 2 til 3 uker og avsluttes med felles diskusjon med inviterte gjester.

Forventet læringsutbytte

1. Studentene skal lære et sett med verktøy som brukes i et kontemporært arkitektoniskt miljø, bestående av: 3d-modellering, 3d-printing, scanning, analytiske tegninger, photoshop, og fysisk modellbygging.

2. Studentene vil bli kjent med sentrale tekster relatert til steder og objekter fra tidlig modernisme til samtiden.

3. Studentene vil lære å intellektuelt kunne reflektere over de teoretiske begrunnelsene for deres arbeid og lære å bygge en teoretisk «ryggrad» som de selv kan bruke til deres egne prosjekter og forskning.

4. Studentene vil lære å skrive korte forklarende tekster om deres designarbeider og lære muntlig presentasjon blant deres kolleger.

5. Studentene vil gjøre seg kjent med nåværende forskning innenfor digital arkitekturvern, 3d-arkivering og 3d-protyping og vil bli bedt om å finne en personlig mening om innvirkningen fremtidig teknologi vil ha for arkitektur og design.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Korte 2-3 uker lange designøvelser sammen med en tekst.
Leveranse hver uke bestående av alt fra raske «screenshots» eller en tekst til tegning og modellbygging.
Forelesninger og kurs etter behov

Emneansvarlig

Kai Reaver