40 607 Skog-Tre-Bygg

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Emneinnhold

Gjennom prosjektering av en mellomstor offentlig bygning av tre vil kurset undersøke muligheter for bedre utnyttelse av trevirke. Oppgaven omfatter prosjektering av bibliotek og scene i Spydeberg sentrum, med hovedvekt på tre som byggemateriale. Kurset er en del av forskningsprosjektet Wood Be Better og vil gi en solid kunnskapsbase om tre som byggemateriale. Vi vil møte representanter fra hele næringskjeden; skogbruk, tremekanisk industri, forhandlere, utviklere, meglere og entreprenører. Kurset tilbyr forelesninger og en studietur om temaet.

Forventet læringsutbytte

∙ Utvikling av arkitektens kompetanse som bruker og bestiller av tømmer og trevirke til bygg.
∙ Erfaring med prosjektering av offentlige publikumsbygg med variert bruk.
∙ Kunnskap om ulike typer trevirke, deres egenskaper, muligheter og biotoper.
∙ Kunnskap om betydningen av den tremekaniske bearbeidingen for trevirkets yteevne og levetid.
∙ Forståelse for konstruksjon og detaljering av mellomstore publikumsbygg bygninger av tre.
∙ Erfaring med arkitekturprosjektering prosjektering av offentlige publikumsbygg med variert bruk.
∙ Erfaring med hvordan et forskningsbasert ressursnettverk kan benyttes i prosjekteringen.

Emneansvarlig

Børre Skodvin