60 504 Park, Samling, Botanisk Hage

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Emneinnhold

Kurset tager udgangspunkt i Oslo Botaniske have, og ser på hvordan haven over tid kan forandres, fornyes og udvides.

Gennem studie af andre botaniske haver undersøges hvordan plantesamlinger botaniske haver kan indgå i byens rekreative muligheder samtidig med at de som videnskabelig basis har betydning for fagområdet.
Mange botaniske haver i Europa er ved at være udlevede store dele af plantematerialet skal fornyes. Vores ændrede brug af haverne til rekreation, betyder at den rumlige struktur bær ændres.
Haverne skal understøtte bærns viden om planter, især spiselige planter der skal etableres skole nyttehaver hvor alle børn får fingrene i jorden, lærer og smager på det de selv har dyrket.

Oslo botaniske have har mulighed for udvidelse i forbindelse med Munch Museets flytning, det er tanken udvide parken på eksisterende parkeringspladser og det er en del af kurset at designe et nyt væksthus.

Forventet læringsutbytte

Studentene skal forstå hvordan oplevelses parker er opbygget, få viden om plantematerialet, udvikle parkbegrebet og fremkomme med forslag til formgivning af parken og dens ændrede funktion i byen. Målet er at formgive Oslo nye Botaniske have, give en rumlig forståelse og arbejdet i alle skalaer fra 1:10.000 til 1:1

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Kurset indeholder både forelæsninger og et seminar. Forelæsninger vil fokusere på specielle temaer i landskapsarkitekturen: analyser, prosjekt udvikling, designproses, struktur og systemer, indføring i europæisk havekunst.

1.Studiet indledes med feltarbejde hvor de studerende foretager kortlægning og etablerer fælles kundskabsbase.
2.Derefter udarbejdes rumlige strategier for parken, udvidelsen og sammenhæng med byen
3.Tematiske workshops arrangeres undervejs i forløbet med nøglepersoner i fagområdet
4 Udformning af det langsigtede landskabsprojekt er kursets hovedfokus, kurset er opbygget som et kontinuerlig projekterings proces, hvor de forskellige faser er tematisk definerede for at bridrage til udvikling af projektet.

Udenlandske referencer indrages.

Der arrangeres studie tur til europæisk Botanisk have

Emneansvarlig

Jeppe Aagaard Andersen, Rainer Stange, Elisabeth Sjødahl