EKSTERN Eksternt kurs (UiT)

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten;