40 619 Tektoniske øvelser

Forkunnskapskrav

Bestått grunnundervisning

Emneinnhold

Kurset er delt inn i tre skissefaser, hver på ca. to uker, der et lite prosjekt skal tegnes tre ganger på samme tomt, men med forskjellige materialer hver gang, og en fase til slutt der ett av skisseprosjektene detaljeres videre. Ett materiale skal være hovedingrediens (ca. 90 %) i hver fase. Mest mulig av innredningen skal også bygges av det samme materialet. I den siste fasen på ca. 8 uker skal ett av prosjektene bearbeides videre, detaljeres og gjennomtegnes. Dette skal danne utgangspunkt for studier av forholdet mellom materialer, konstruksjoner og form.

Forventet læringsutbytte

Studentene skal kunne beherske de mest elementære tektoniske metoder arkitekter rår over når ideer skal realiseres og bygges. Videre skal studentene ha fått øvelse i å oppdage materialers arkitektoniske egenskaper, muligheter og begrensninger. Studentene skal ha tilegnet seg en grunnleggende oversikt over forskjellige måter å bearbeide ulike materialer på og skal ha påbegynt en utvikling av et personlig arkitektonisk vokabular. Studentene skal også ha tilegnet seg en grunnleggende oversikt over forholdet mellom materialer, konstruksjoner og form.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Kurset bygges opp omkring individuelt prosjektarbeid med:

fast korrektur

forelesninger

gjennomgåelser

ekskursjon

Emneansvarlig

Jan Olav Jensen

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt Bestått / ikke bestått
Kommentar:

Etter hver av de tre fasene blir det en gjennomgåelse. Etter den siste fasen blir det gjennomgåelse med sensor. Kurset sensureres med utgangspunkt i alle de fire oppgavene som er levert, men med hovedvekt på den som er bearbeidet videre. Det utarbeides en skriftlig kritikk av arbeidet som er levert.