80 504 Re-store: Roma

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Emneinnhold

Dette masterkurset finner sted i Roma og består av to deler: en prosjekteringsoppgave under veiledning og evaluering fra AHO, og et seksukers seminar under veiledning og evaluering fra Det Norske Instituttet i Roma (Universitetet i Oslo). Kurset har kun fem studieplasser. Seminaret i Roma holdes på norsk.

Maxentius-basilikaen(også kalt Balsilica Nova) var den største bygningen på Forum Romanum. Basilikaen ble påbegynt av keiser Maxentius og fullført av Konstantin på begynnelsen av 300-tallet e.Kr.. Den hadde en utstrekning på 100 ganger 65 meter og besto av et sentralskip dekket av tre doble tønnehvelv som spente 30 meter over gulvet og hvilte på fire store pilarer. På begge sider av sentralrommet var det sideskip med tre semisirkulære tønnehvelv. Etter at basilikaen ble ødelagt av jordskjelv på 800- og 1300-tallet er det i dag det kun det nordligste sideskipet med de tre betonghvelvene som fremdeles står igjen.
Den fascinerende bygningen har gjennom historien stimulert fantasien til en rekke arkitekter som har tenkt seg ulike mulige rekonstruksjoner. Dette har ført til et rikt repertoar av fremstillinger, både med utgangspunkt i virkeligheten og som rene fantasier. I renessansen tegnet Sebastiano Serlio og Antonio da Sangallo den yngre idealiserte versjoner av bygningen, mens generasjoner av franske arkitekter produserte fargerikt utbroderte forestillinger av tenkte interiører i tråd med Beaux-arts tradisjonen. På 1970-tallet pustet arkitektene nytt liv i bygningen ved å bruke ruinene som teaterscene for store urbane arrangementer.
Dette kurset vil studere hvordan stedet og ruinen har endret seg gjennom disse ulike forestillingene og skal utvikle strategier for mulig, samtidig bruk av bygningen. Diskusjonene vil kretse omkring temaer som midlertidige iscenesettelser og arkitektur som skueplass, representasjon, rekonstruksjon og ruin.
Oppgaven vil omfatte en arkitektonisk transformasjon av basilikaen som innskriver den i sin nåværende urbane kontekst. Gruppen på fem studenter vil arbeide sammen om undersøkelser av bygget – dens historikk, tidligere representasjoner, karakteristika og romlige potensialer. Dette vil danne grunnlag for individuelle prosjekter. Studioet er delt inn i tre selvstendige faser som likevel hører sammen:
1. Historiske undersøkelser og registreringer.
2. Dybdestudier av representasjonene, rekonstruksjonene og omfortolkningene av bruken av bygningen gjennom tidene, fra 1500-tallet til vår egen tid.
3. Prosjekteringer som viser mulige, arkitektonisk transformasjoner.

Om seminaret ved Det Norske Instituttet i Roma:
Informasjon om ROMA2020 - Roma, sted og symbol (6. okt - 17.nov)
http://www.uio.no/studier/emner/hf/ifikk/ROMA2020/
Søknader til seminaret sendes inn via UiOs SøknadsWeb fra 1 Mai:
https://fsweb.no/soknadsweb/login.seam?inst=uio
NB: Søknadsfrist for høstsemesteret er 1. june 2015

Instituttet i Roma er drevet av det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Se http://www.hf.uio.no/dnir/
For spørsmål om seminaret, kontakt IFIKK via mail til adr. henvendelser@ifikk.uio.no

Forventet læringsutbytte

Kurset gir studentene erfaring med å eksperimentere med gjenbruk og bevaring av historiske bygningsstrukturer gjennom å designe en offentlig bygning i en kompleks urban situasjon. Seminaret ROME2020 gir en interdisiplinær forståelse for utviklingen av Roma. For videre informasjon om dette seminaret; se egen beskrivelse.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Kurset har oppstart i midten av August og avslutning i midten av desember. Vi starter opp med et seminar i Oslo, mens hoveddelen av kurset (fra begynnelsen av September til begynnelsen av desember) vil foregå i Roma. Det er forutsatt at studentene kan arbeide selvstendig. Foruten tre gjennomgåelser i Roma, vil veiledningen foregå via Skype. Studentene vil ellers følge programmet til ”ROME2020 – Roma – sted og symbol” som også vil omfatte til ekskursjoner i Italia. Dette seminaret varer fra 6. Oktober til 17. November.

Emneansvarlig

Léa-Catherine Szacka

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt Bestått / ikke bestått
Kommentar:

Eksamen Det kreves bestått eksamen v/UIO
Prosjekteringsoppgave Evalueres av AHO

EFL, 2015-03-24