65 602 Vardø - Byplan og deltagende kartlegging

Forkunnskapskrav

Bestått 1. semester studio

Emneinnhold

Vardø – Byplan og deltagende karlegging

Vardø er den eneste arktiske byen i Norge. Det ligger på en øy nordøst for Varangerhalvøya, og var inntil for hundre år siden den viktigste byen i Finnmark. Den var hovedsete for Ishavsfisket og Pomorhandelen, og kunne ha flere tusen fiskebåter på vågen under vinterfisket. Den har den største samlingen trebygninger i Finnmark fra 1800-tallet. Byen er i dag forfallen og har mistet halvparten av befolkningen siden 1980-tallet. Det er imidlertid sterke krefter i sving for å bevare den verdifulle kulturarven bestående av kaianlegg, slippen, hotell, barneskole, og unike mindre bygninger.

Forskningsprosjektet Future North har over et par år arbeidet sammen med Svein Harald Holmen og Vardø Restored utviklet en metode for deltagende og social media basert kartlegging av kulturell verdi. Videreføring av dette arbeidet vil være en del av kurset.

Studiokurset vil utarbeide en ny byplan for Vardø i samarbeid med
Vardø Restored http://vardorestored.com, Vardø kommune, Vardø Fylkeskommune og Kulturminnefondet. Planene vil inkludere bystruktur, næringsinteresser, kulturminner, allmenninger og landskapsbruk.

FIELD TRIP
Kurset vil tilbringe flere uker i Vardø, i februar og april/mai. Oppholdet vil i stor grad bli bekostet av de lokale samarbeidspartnere.

METODE
Byplanlegging som disiplin ble etableret som respons på den massive urbanisering som fulgte den første industrialisering. Man kan således hevde at byplanen som redskab er tenkt i forhold til håndteringen af kvantitativ vækst. Situationen i Vardø er imidlertid en gangske anden. Her er ikke tale om en massiv byutvikling men om et lokalsamfund under omstilling. Utfordringen er dermed hvordan byplanen kan benyttes som redskab til sikring av en kvalitativ transformasjon, som tilgodeser kulturarv og landskapsmessige forhold.

Kurset involverer et studie av byutviklingen i Nord Norge med fokus på forholdet mellem generiske byplanprinsipper og stedsspesifikke organiseringsforhold.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Workshops