40 405 Integrert og assosiativ computational design i arkitektur

Forkunnskapskrav

Grunnleggende kunnskaper i Rhino

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kunnskaper i digital tegning og visualisering

Emneinnhold

Fordypningskurset vil ta for seg assosiativ modellering i Rhino / Grasshopper, strukturell analyse i Karamba, virtuell virkelighet og Arduino basert teknologi.
Kurset er åpent for studenter ved RCAT / ACDL studiokurs.

Undervisningen vil være basert på et design som fungerer som et redskap for å lære metoder, verktøy og ferdigheter.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten ha kunnskap i assosialtiv modellering og VR-visualisering ig arbeide innenfor Arduino miljøet

Ferdigheter
Ved gjennomført studium skal studenten ha ferdigheter i data-drevne computation designprosesser som integrerer assosiativ modellering, avansert visualisering og datainnsamling

Generell kompetanse
Ved gjennomført studium skal studenten;

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

1. Forelesninger og workshops om utvalgte emner innen computational design
2. Veiledning på individuell og gruppebasis for bygging av ferdigheter
3. Workshops-økter som introduserer spesifikke temaer og ferdigheter

Merk: Alle instruksjoner er basert på deltakelse fra studentene og 90 % fremmøte

Emneansvarlig

Søren Sørensen

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse Kommentar
Workshops Ja

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Prosjektoppgave 3 uke(r) Bestått / ikke bestått
Kommentar:

Individuell eller gruppe

Læremidler

Anbefalt:

Bøker:

Ayres, P. ed. (2012) Persistent Modelling. London: Routledge.

Frazer, J. (1995) An Evolutionary Architecture. London : AA Publications. PDF Online: http://www.aaschool.ac.uk/publications/ea/intro.html

Kolarevic, B. Ed. (2003) Architecture in the Digital Age: Design and Manufacturing. London. Taylor and Francis.

Kolarevic, B. and Malkavi, A. Eds. (2005) Performative Architecture – Beyond Instrumentality. London: Spon Press.

Kolarevic, B. and Klinger, K. Eds. (2008) Manufacturing Material Effects: Rethinking Design and Making in Architecture. London: Routledge.

 

Tilleggslitteratur vil bli introdusert i løpet av kurset på individuell basis.

 

Online ressurser:

Grasshopper :

http://www.grasshopper3d.com/