65 502 Arktiske territorier – Svalbard, et territorium i forandring

Forkunnskapskrav

Bestått 1. års masterkurs

Emneinnhold

Arctic Territories – Svalbard – et territorium i forandring.
3. semester Tromsø

Arktis er en verdensdel i endring. Det gjelder ikke bare klima og miljø, men også demografi, urbanitet og landskap. Disse endringene har ført til opphetede debatter og omfattende forskning. Tromsø Academy of Landscape and Territorial Studies har gjennom forskningsprosjektet Future North og en serie design-studioer utforsket urbane landskap og territorier og deres utvikling i en tid der globale krefter og klimaforandring bidrar til å akselerere endring.

Dette studio-kurset vil, i samarbeid med Future North-prosjektet, kartlegge Svalbard som et territorium med skiftende karakter. Kartleggingen vil ta form som en serie lagdelte, men beslektede kronologier, og vil utforske kvantitative (data-drevne), historiografiske (arkiv-data) og kvalitative (minner og muntlige historier) aspekter ved dette territoriet. De områdene som foreslås utforsket er:

Territorium:
Et geologisk tverrsnitt av Svalbard som illustrerer varierende vann-nivå over tid, og forbundet med en GIS topografisk plan som kronologisk viser den varierende grenseflaten mellom land og sjø. Denne informasjonen vil bli linket til ressursutvinning, nasjonaliteter, økonomiske data og jurisdiksjonsproblematikk.

Global påvirkning:
Et sosialt og miljømessig grensesnitt av ekstern påvirkning på Svalbard, som PCB’er, invaderende arter, plastikk, turisme, forurensing, og menneskelig migrasjon. Denne karleggingen vil også inkludere habitat og migrasjon for land- og sjøorganismer (planter og dyr).

Svalbard som global agent:
Svalbard har en viktig rolle i den globale forvaltningen av klimaforandring.
Ved hjelp av overvåkningssystemer/remote-sensing av land- og sjøområder, knytter Svalbard seg til resten av verden ved å levere data og forskningsmateriell. Omvendt samles og lagres informasjon i den globale frøbanken. I tillegg er øygruppen et bevaringssted for truede dyreslag og landskapsområder.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten;
* har grunnleggende kunnskap om hvilke interne og eksterne krefter som i dag påvirker arktiske territorier
* ha grunnleggende kunnskap om hvike krefet som spesifikt påvirker Svalbard som territorium, landskap og sosialt rom

Ferdigheter
Ved gjennomført studium skal studenten;
* ha evne til konseptuelt å innlemme sosiale, politiske, økonomiske og infrastrukturelle komponenter i analysen av territorielle situasjoner i Arktis.
* ha evne til å reflektere kunnskap og teroetisk bakgrunn i prosjektarbeidet.

Generell kompetanse
Ved gjennomført studium skal studenten;
• ha en konseptuell forståelse av sosio-politiske og vitenskapelige sammenhenger i Arktiske territorier, spesifikt Svalbard
• ha even til å se disiplinens potentiale i analysen av nye områder og være istand til å identifisere problem både innenfor og utenfor disiplinens hovedområder.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Historisk bakgrunn og teoretisk rammeverk for de kratlegginger kurset vil gjennomføre
Arkivarbeid - både analogt og digitalt
GIS og InDesign kartproduksjon
Analyse av vitenskapelig data