40 611 24-hour Oslo - Versatile Architectures and New Demographies

Prerequisites

Grunnleggende kunskaper i Rhino.
NB : Kurset er kun åpent for studenter av RCAT / ACDL studiokurs.

Recommended prerequisite knowledge

Tankesett rettet mot eksperimentell design

Course content

Studioet tilbyr spennende og fremtidsrettede design-prosjekter med vekt på computational design. Målet er å ta opp samfunnsmessige og miljømessige dynamikker gjennom arkitektonisk utforming.

Studioet søker å addressere lokalt spesifikke forhold og omstendigheter, og samfunnsmessige og miljømessige endringer som krever arkitektoniske svar som ikke er del av den nåværende kanon og som går utover dagens praksis.

Studioet vil fortsette utviklingen av integrerte computational og data-drevne designprosesser.

Vårsemesteret 2016 vil ha fokus på lokalt spesifikke demografiske, romlige, programmatiske og miljømessige kriterier og data som viktigste input i designprosessen.
Studentene vil arbeide individuelt eller i små grupper.

Fase 01:
Fase 01 vil starte med utformingen av en mindre bygning for 24-timers differensiert bruk som imøtekommer behovene for ulike alders- og inntektsgrupper . Utformingen krever en integrert tilnærming til romlig organisasjon, strukturell artikulasjon og miljømessig ytelse der kapasiteten for allsidig bruk av bygningen er det primære element. Fase 01 består av en seks ukers designfase for bygningen. Denne fasen er integrert med studioets intensive fordypningskurs der studentene lærer og videreutvikler ferdigheter i computational design.

Fase 02:
Fase 02 består av to spor som elevene kan velge mellom.

Spor 01 (anbefales for studenter som tar kurset for første gang) vil fokusere på en detaljert utvikling av småskala-bygningen designet i fase 01 og utarbeidelse av fabrikasjons- og konstruksjons dokumenter med vekt på computerstyrt produksjon.

Spor 02 (anbefales for studenter som har deltatt ved studioet tidligere) vil fokusere på å tilpasse og utvikle designtilnærmingen mot differensiell bruk for et middels til stort bygningsprosjekt og omkringliggende nabolag i Oslo, med sikte på å organisere forhold for en blanding av generasjoner.

Studioet forfølger ikke en forutinntatt kunstnerisk tilnærming basert på en gitt estetikk eller et fastsatt sett av prosesser. I stedet oppfordres og støttes studentene til å utvikle sin egen kunstneriske tilnærming og posisjon. Ved å gjøre dette forfølger studioet designprosesser fra hvilke arkitektonisk uttrykk dannes og videreutvikles og fremhever design av prosesser hvorfra individuell kunstnerisk posisjon kan oppstå.
Det å unngå en forutinntatt kunstnerisk tilnærming er relatert til studioets tematiske agenda for å utvikle det lokalt spesifikke og arkitektur som er integrert i sin kontekst basert på nedtoning av det idiosynkratiske objekt og i stedet komplekse relasjoner og arkitektur / miljø interaksjoner.

For å sikre den praksis-orienterte vektlegging vil studioet fortsette å samarbeide med ledende arkitekt- og ingeniørpraksis, industri, nyskapende ekspertgrupper og forskningsmiljøer, og fremragende arkitekturskoler.

Learning outcomes

• Å være forberedt for fremtidig praksis innen arkitektur og de utfordringene dette danner.
• Evnen til å sette opp og gjennomføre en designprosess som fører til ønsket resultat;
• Evne til å benytte design som en metode for forskning innen arkitektur som tilrettelegger utviklingen av ny arkitektur design;
• Studentene vil oppnå detaljert kunnskap om de arkitektoniske og computational design temaer som følges opp i studio og utvikle ferdighet i computational design i arkitektur;
• Studentene vil tilegne seg evnen til å utvikle design basert på spesifikke performative kriterier på en integrert måte fra konseptuelle stadier til den materielle artikulasjon gjennom computational design;
• Kunnskap om assosiative modellering og generative systemer;
• Kunnskap i bruk av avansert arkitektonisk- og design-visualisering;

Working and learning activities

1. Forelesninger om viktige konseptuelle og metodiske tilnærminger.
2. Seminarer om nyskapende tekster og prosjekter.
3. Workshops fokusert på spesifikke design aspekter eller ferdigheter.
4. Studio-veiledning og diskusjoner om design arbeidet.

Kjerne-tematiske fokus inkluderer:
• Performance-oriented Architecture (Hensel 2013);
• Informed Non-standard (Sørensen 2015);
• Lokal Arkitektur / Lokal Urbanisme;

Den metodiske tilnærmingen omfatter:
• Performance-oriented Advanced Computational Design;
• Integrering av datadrevne metoder, prosesser, informasjon og analyse;
• Integrert dataassistert materialisering / fabrikasjon;
• Produksjon av fullskala prototyper og pilotprosjekter;

Professor in charge

Søren S. Sørensen, Michael Hensel

Mandatory work requirements

Work requirements Number Number of approved Mandatory presence Comment
Project Ja

90 % tilstedeværelse

Assessment

Assessment Date Duration Grade scale Oral examination
Prosjektoppgave 1 semeter Pass / Fail

Reading lists / teaching materials

Bøker og tidskrifter:

Ayres, P. Ed. (2012) Persistent Modelling, London: Routledge.

Hensel, M. and Turko, J. (2015). Grounds and Envelopes - Reshaping Architecture and the Built Environment. London: Routledge.

Hensel, M. (2013). AD Primer - Performance-oriented Architecture - Rethinking Architectural Design and the Built Environment. London: AD Wiley.

Hensel, M., Menges, A. and Weinstock, M. (2010) Emergent Technologies and Design - Towards a biological Paradigm for Architecture. London: Routledge.

Hensel, M., Hight, C. and Menges, A. Eds. (2009) Space Reader - Heterogeneous Space in Architecture. London: AD Wiley.

Hensel, M. and Hermansen Cordua, C. (2015). Constructions - An Experimental Approach to Intensely Local ArchitecturesAD Architectural Design

Grobman, Y. and Neuman, E. Eds. (2012) Performalism. London: Routledge.

Architectures non standard (2003) Centre Georges Pompidou.

 

Papers og artikler:

Hensel, M. (2015). 'Thoughts and Experiments en Route to Intensely Local Architectures'. In: Beim, A., Bundgaard, C. and Frier Hvejsel, M. Eds. Every Tectonics - Nordic Journal of Architectural Research Vol.1: 11-33.

Hensel, M. and Sørensen, S. (2014). ‘Intersecting Knowledge Fields and Integrating Data-Driven Computational Design en Route to Performance-oriented and Intensely Local Architectures’. In: Bier, H. and Knight, T. eds. Dynamics of Data-driven Design Footprint 15 Autumn 2014: 59-74.

Hensel, M. and Sørensen, S. (2013). ‘En Route to Performance-oriented Architecture - The Research Centre for Architecture and Tectonics: Integrating Architectural Education with Research by Design along a Practice-oriented Perspective’. SAJ Serbian Architectural Journal 5 (2): 106-131.